mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin
Team Danmark og eliteidræt
Team Danmark og eliteidræt
Læs mereLæs mereLæs mere

Velkommen

COVID-19

Coronahåndtering 2020

På Øregård Gymnasium følger vi løbende Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til håndtering af COVID-19. Det betyder helt konkret, at vi planlægger en hverdag for eleverne, som hele tiden lever op til de krav, som sundhedsmyndighederne udstikker.

Vi sørger for, at håndsprit er tilgængeligt for lærere og elever samt sørger for den fysiske opdeling af eleverne, som vi skal.

Netop nu er der forhøjede smittetal i Gentofte Kommune, hvad der betyder følgende:

1: I de næste uger sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 personer. (Foreløbigt til 22. september.)

2: Skaterparken Jägers lukker i perioden. (Foreløbigt til den 22. september.)

3: Gentofte Kommune koordinerer løbende med Nordsjællands Politi vedr. eventuelle hotspots, der måtte opstå.

4: Gentofte Kommune er i tæt kontakt med undgomsuddannelserne og samarbejder løbende om at forebygge smittespredning.

Oplever vi, at elever eller deres pårørende enten er smittet med corona eller er i en venteposition, hvor de afventer testsvar, tager vi ved tvivlsspørgsmål i hver enkelt tilfælde kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og følger deres konkrete anvisninger.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er smittet med coronavirus, skal du gøre følgende:

1: Kontakt egen læge og fortæl om dine symptomer. Du skal ikke komme på gymnasiet med feber, hoste, snue eller smerter i halsen.

2: Hvis du skal testes, skal du blive hjemme, indtil du har fået svar på testen. Du skal notere dit fravær i Lectio og angive "Coronarelateret Fravær" som årsag. Dit fravær registreres, men tæller ikke som almindeligt fravær.

3: Er testen negativ, kan du atter komme på gymnasiet. Er den positiv, skal du give os besked hurtigst muligt samt følge lægens anvisninger.

En stor og vigtig brik i at undgå smittespredning er, at vores elever er gode til at tage ansvar og tænke sig om - og vi vil i den forbindelse gerne opfordre alle vores elever til at udvise samfundssind. Det betyder, at man skal overholde myndighedenes retningslinjer for at undgå smittespredning: Vask hænder hyppigt, brug håndsprit, undgå håndtryk og kram, hold en afstand på ca. en meter fra andre mennesker, nys og host i ærmet og bliv hjemme, hvis du er syg.

Derudover skal du huske at bruge mundbind, hvis du benytter dig af offentlig transport til og fra gymnasiet.

Vi glæder os til, at vi atter kan vende tilbage til hverdagen, men i mellemtiden så pas godt på jer selv og hinanden.

Her kan du læse mere om, hvornår du skal blive hjemme, og hvornår du skal møde på gymnasiet.

 

Velkommen til Øregård

Velkommen til Øregård Gymnasium

Faglighed, fællesskab og dannelse

På Øregård er vores værdigrundlag faglighed, fællesskab og dannelse. Vi er et gymnasium med et højt fagligt niveau og engagerede lærere, et stærkt fællesskab og en hverdag rig på tradition og fornyelse. Vi gør dig parat til en videregående uddannelse og åbner en verden for personlig udvikling. De mål, du sætter dig, skal have de bedst mulige vilkår. Det tror vi, at de får på Øregård. For os er dannelse en forudsætning for uddannelse.

Vi ved, at du lærer bedst, når du trives. Derfor giver vi dig rammerne for et skoleliv med rum for ambition og passion. Hvor respekt, ansvarlighed og omsorg for hinanden altid er i centrum.

Vi håber, at Øregård vil være med dig, hvor end du skal hen. At vi kan give dig de kompetencer, du skal bruge for at læse videre, men også en almendannelse, så du kan begå dig i verden. Og de venner, du får her på Øregård, er der ofte for livet. 

Hjertelig velkommen til Øregård Gymnasium

Kirstine, Carla, Eva og Marcus fortæller, hvad Øregård betyder for dem

Præsentation af Øregård Gymnasium

Vi er med dig hele vejen

Vi udfordrer dig både intellektuelt og kreativt, så du kan mærke, at du flytter dig

For at give dig den bedste uddannelse gør vi meget for at skabe et inspirerende miljø, der tiltrækker landets bedste undervisere.

I undervisningen samarbejder vi med politikere, forskere, kunstnere og erhvervsliv om nye gode idéer, nye fag og ny undervisning. Vi har et rekordhøjt antal studenter, der fortsætter på universitetsuddannelser.

På Øregård tænker vi i hele mennesker, og måler derfor ikke vores succes på et højt karaktergennemsnit alene. For os er det vigtigst, at du finder dine styrker og bliver rykket mest muligt de 3 år, du er hos os. Derfor er der altid hjælp og støtte til at løse faglige problemer i og uden for skolen eller ekstra udfordringer til alle, der vil.

- Lærerne på Øregård

Sådan ansøger du

Sådan ansøger du

Når du udfylder dit ansøgningsskema, skal du vælge tre ting:

1. Gymnasium
Du har fem muligheder, og det samme gymnasium må kun vælges én gang.

2. Andet fremmedsprog
På Øregård kan du vælge mellem fortsættersprogene fransk og tysk eller begyndersprogene spansk og kinesisk. Vær opmærksom på, at et begyndersprog altid vælges på A-niveau.

3. Kunstnerisk fag
I 1.g skal du vælge et kunstnerisk fag. På Øregård kan du vælge enten billedkunst, musik eller mediefag.

Regler og klagemuligheder

Læs om reglerne om optagelse til de gymnasiale uddannelser: Optagelsesregler på UVM.

Se også www.optagelse.dk (under ungdomsuddannelser) hvor du bl.a. kan hente et ansøgningsskema: www.optagelse.dk.

Med UddannelsesGuidens værktøj Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen kan give direkte adgang til ud fra de fag, du vælger eller har valgt.

Overvejer du at klage, så læs her: klagemuligheder.

Indsatsområder

Hvis vi holder øjne og ører åbne, er der altid noget nyt at lære

Det gælder også for lærerne og ledelsen på Øregård, som er i løbende dialog omkring, hvordan vi kan løfte dig og resten af Øregårds elever til det højest mulige niveau, både personligt og fagligt.

Ved at lytte, reflektere og sætte mål, kan vi sammen nå langt. Derfor gennemfører vi jævnligt evalueringer, og bruger svarene som input, når vi tager strategiske beslutninger. På den måde er du med til at påvirke Øregård, både på kort og på lang sigt.

Elevernes evaluering af grundforløbet har dannet grundlag for vores nuværende indsatsområder: teamarbejde, globalisering og synlig læring.

Teamarbejde

Teamarbejdet på Øregård, hvor et lærerteam følger en klasse alle tre år, er fast forankret i vores tro på, at kombinationen af støtte og klare rammer danner det bedste grundlag for klassens trivsel og læringsmiljø. Det stemmer overens med elevernes tilbagemeldinger. Derfor har vi valgt at sætte endnu mere ind på teamarbejdet i klasserne.

Globalisering

Verden i dag er i konstant forandring, og vi ved hvor vigtigt det er for dig og din fremtid, at følge med i udviklingen. Derfor vil vi arbejde målrettet med interkulturelle kompetencer i alle klasser, og særligt på studieretningen Global Studies.

Synlig læring

Efter 15 års grundig research peger forskningen på, at læringsstrategien Synlig Læring/Visible Learning giver øgede resultater. Som et forsøg oprettede vi derfor en karakterfri klasse i skoleåret 2015/2016, hvor lærerne og den enkelte elev løbende satte nye mål og evaluerede processer og målopfyldelse. Klassen blev fulgt af to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Forsøget var en stor succes, og karakterfrihed er nu bredt ud til grundforløbet i alle 1.g klasser. I 2017 modtog vi Undervisningsmiljøprisen for vores arbejde med karkaterfrihed. Læs om principperne bag ”Synlig Læring” og Øregårds forsøg med en karakterfri klasse HER.

Adgangskrav

Adgangskrav

De betingelser, du skal opfylde for at blive optaget direkte i gymnasiet, kan du læse om i Optagelsesbekendtgørelsen, og i Bekendtgørelsen om uddannelsesparathed kan du læse om uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner.

Optagelsesprøve

Hvis du gerne vil i gymnasiet, men ikke opfylder betingelserne for at blive optaget direkte, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve. Det gælder både, hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder, eller hvis du kommer med en anden baggrund, fx. fra en anden type skole, eller hvis du har været ude af skolen i et eller flere år.

Optagelsesprøven er en skriftlig 4-timers prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi samt en personlig samtale. Du kan læse om prøven i Optagelsesbekendtgørelsen.