mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin
Team Danmark og eliteidræt
Team Danmark og eliteidræt
Læs mereLæs mereLæs mere

Velkommen

COVID-19

Coronahåndtering 2021

På Øregård Gymnasium følger vi løbende Børne - og Undervisningsministeriets samt Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til håndtering af COVID-19. Det betyder helt konkret, at vi planlægger en hverdag for eleverne, som hele tiden lever op til de krav, som ministeriet og sundhedsmyndighederne udstikker.

Vi sørger for, at håndsprit er tilgængeligt for lærere og elever, lufter ud, rengør lokalerne samt sørger for den fysiske opdeling af eleverne, som vi skal. Vores elever skal derudover bære mundbind eller ansigtsvisir, som dækker øjne, næse og mund, når de færdes indendørs på gymnasiet.

På Øregård testes eleverne mandag og torsdag ved hjælp af selvtest med de nye kviktest. Testprocessen foregår under opsyn af en podesupervisor, som hjælper og støtter eleverne, hvis de bliver usikre på processsen. Læs mere på ministeriets hjemmeside

Kan man ikke deltage i test på Øregård, er man selv ansvarlig for, at man er testet, før man møder op. Fremvisning af et gyldigt negativt testsvar er obligatorisk for, at man må være fysisk til stede på gymnasiet. Testresultater kan findes på www.sundhed.dk

Selvom du er fuldt vaccineret, er du fortsat underlagt testreglerne for testning to gange om ugen.

Viser en kviktest, som er foretaget her på Øregård Gymnasium, at man er positiv, skal man straks i karantæne og hutigtst muligt have taget en PCR-test. Transport til karantæne og PCR-test kan foregå på cykel, gåben eller ved hjælp af privat kørsel. Man må altså ikke benytte offentlige transportmidler. Øregård Gymnasium ringer ved positvt testsvar til Styrelsen for Patienttsikkerheds Coronaopsporingsenhed.

Om brugen af mundbind og ansigtsvisir:

Helt konkret er det tilladt at bruge:

1: Engangsmundbind, som dækker næse og mund og slutter tæt til ansigtet.
2: Stofmundbind, som dækker næse og mund og slutter tæt til ansigtet.
3: Ansigtsvisirer, som dækker øjne, næse og mund.

Såkaldte mundvisirer er ikke godkendte.

Sådan skal du bruge dit mundbind/ansigtsvisir:

1: Engangsmundbind må bruges i to-fire timer, før det skal udskiftes.
2: Stofmundbind må bruges i op til fire timer. Efterfølgende skal de vaskes på 60 grader.
3: Ansigtsvisirer skal vaskes minimum én gang dagligt med brun sæbe og vand.

Husk, at både mundbind og ansigtsvisirer er personlige, og de må derfor ikke deles med andre. For at undgå unødig fourening med plastik, er det derudover vigtigt, at du kasserer dine engangsmundbind i skraldespanden, så de ikke lander i naturen.

Sådan håndterer vi enkelte COVID-19-smittede på Øregård Gymnasium:

Af Sundhedsstyrelsens 3. udgave af "Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser" fremgår det, at på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales det, at smittede elever selv identificerer og orienterer deres nære kontakter på uddannelsesstedet. Ledelsen kan bistå, hvis eleven ønsker det.

Det anbefales ikke, at hele klasser hjemsendes, da man ikke per automatik anser klassekammerater for at være en nær kontakt til den smittede. Det skyldes, at kontaktmønstre i mindre grad vil følge klasseskel i vores elevers aldersgruppe.

Kun elever, der opfylder kriterierne for at være en nær kontakt til den smittede, bør følge programmet for smitteopsporing af nære kontakter med to test på fjerde- og sjettedagen.

Oplever vi, at elever eller deres pårørende enten er smittet med corona eller er i en venteposition, hvor de afventer testsvar, tager vi ved tvivlsspørgsmål i hver enkelt tilfælde kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og følger deres konkrete anvisninger.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er smittet med coronavirus, skal du gøre følgende:

1: Kontakt egen læge og fortæl om dine symptomer. Du skal ikke komme på gymnasiet med feber, hoste, stærk hovedpine og træthed, nedsat smags- eller lugtesans, m.m.

2: Hvis du skal testes, skal du blive hjemme, indtil du har fået svar på testen. Du skal orientere dine lærere, som vil sende dig materiale, så du kan følge undervisningen hjemmefra. Hvis du er for syg til at deltage i undervisningen, får du fravær, men der tages hensyn til årsagen i det samlede billede af dit fravær. Derfor skal du huske at angive "coronarelateret fravær" som fraværsårsag.

3: Er testen negativ, kan du atter komme på gymnasiet. Er den positiv, skal du give os besked hurtigst muligt samt følge lægens anvisninger.

En stor og vigtig brik i at undgå smittespredning er, at vores elever er gode til at tage ansvar og tænke sig om. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre alle vores elever til at udvise samfundssind. Det betyder, at man skal overholde myndighedenes retningslinjer for at undgå smittespredning: Vask hænder hyppigt, brug håndsprit, undgå håndtryk og kram, hold en afstand på ca. en meter fra andre mennesker, nys og host i ærmet, husk skolens ensretninger og tiltag i forhold til, hvordan man må færdes fysisk på skolen - og bliv hjemme, hvis du er syg.

Derudover skal du huske at bruge mundbind, hvis du benytter dig af offentlig transport til og fra gymnasiet.

Hvis du overvejer at rejse, skal du overveje følgende:

På Øregård Gymnasium følger vi Udenrigsministeriets retningslinjer for rejseaktivitet. Det vil helt konkret sige, at vi følger Udenrigsministeriets farver i rejsevejledningerne, når vi vurderer, om en elev skal i karantæne, før han eller hun atter kan komme på gymnasiet:

1: Rejser du til et grønt land, kan du komme på gymnasiet uden, at du skal i karantæne ved hjemkomst.

2: Rejser du til et gult land, skal du ikke nødvendigvis i karantæne ved hjemkomsten.

3: Rejser du til et orange land, skal du i 14 dages karantæne ved hjemkomsten.

4: Rejser du til et rødt land, skal du i 14 dages karantæne ved hjemkomsten.

Vi glæder os til, at vi atter kan vende tilbage til hverdagen, men i mellemtiden så pas godt på jer selv og hinanden.

 

Velkommen til Øregård

Velkommen til Øregård Gymnasium

Faglighed, fællesskab og dannelse

På Øregård er vores værdigrundlag faglighed, fællesskab og dannelse. Vi er et gymnasium med et højt fagligt niveau og engagerede lærere, et stærkt fællesskab og en hverdag rig på tradition og fornyelse. Vi gør dig parat til en videregående uddannelse og åbner en verden for personlig udvikling. De mål, du sætter dig, skal have de bedst mulige vilkår. Det tror vi, at de får på Øregård. For os er dannelse en forudsætning for uddannelse.

Vi ved, at du lærer bedst, når du trives. Derfor giver vi dig rammerne for et skoleliv med rum for ambition og passion. Hvor respekt, ansvarlighed og omsorg for hinanden altid er i centrum.

Vi håber, at Øregård vil være med dig, hvor end du skal hen. At vi kan give dig de kompetencer, du skal bruge for at læse videre, men også en almendannelse, så du kan begå dig i verden. Og de venner, du får her på Øregård, er der ofte for livet. 

Hjertelig velkommen til Øregård Gymnasium

Kirstine, Carla, Eva og Marcus fortæller, hvad Øregård betyder for dem

Præsentation af Øregård Gymnasium

Vi er med dig hele vejen

Vi udfordrer dig både intellektuelt og kreativt, så du kan mærke, at du flytter dig

For at give dig den bedste uddannelse gør vi meget for at skabe et inspirerende miljø, der tiltrækker landets bedste undervisere.

I undervisningen samarbejder vi med politikere, forskere, kunstnere og erhvervsliv om nye gode idéer, nye fag og ny undervisning. Vi har et rekordhøjt antal studenter, der fortsætter på universitetsuddannelser.

På Øregård tænker vi i hele mennesker, og måler derfor ikke vores succes på et højt karaktergennemsnit alene. For os er det vigtigst, at du finder dine styrker og bliver rykket mest muligt de 3 år, du er hos os. Derfor er der altid hjælp og støtte til at løse faglige problemer i og uden for skolen eller ekstra udfordringer til alle, der vil.

- Lærerne på Øregård

Sådan ansøger du

Sådan ansøger du

Når du udfylder dit ansøgningsskema, skal du vælge tre ting:

1. Gymnasium
Du har fem muligheder, og det samme gymnasium må kun vælges én gang.

2. Andet fremmedsprog
På Øregård kan du vælge mellem fortsættersprogene fransk og tysk eller begyndersprogene spansk og kinesisk. Vær opmærksom på, at et begyndersprog altid vælges på A-niveau.

3. Kunstnerisk fag
I 1.g skal du vælge et kunstnerisk fag. På Øregård kan du vælge enten billedkunst, musik eller mediefag.

Regler og klagemuligheder

Læs om reglerne om optagelse til de gymnasiale uddannelser: Optagelsesregler på UVM.

Se også www.optagelse.dk (under ungdomsuddannelser) hvor du bl.a. kan hente et ansøgningsskema: www.optagelse.dk.

Med UddannelsesGuidens værktøj Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen kan give direkte adgang til ud fra de fag, du vælger eller har valgt.

Overvejer du at klage, så læs her: klagemuligheder.

Indsatsområder

Hvis vi holder øjne og ører åbne, er der altid noget nyt at lære

Det gælder også for lærerne og ledelsen på Øregård, som er i løbende dialog omkring, hvordan vi kan løfte dig og resten af Øregårds elever til det højest mulige niveau, både personligt og fagligt.

Ved at lytte, reflektere og sætte mål, kan vi sammen nå langt. Derfor gennemfører vi jævnligt evalueringer, og bruger svarene som input, når vi tager strategiske beslutninger. På den måde er du med til at påvirke Øregård, både på kort og på lang sigt.

Elevernes evaluering af grundforløbet har dannet grundlag for vores nuværende indsatsområder: teamarbejde, globalisering og synlig læring.

Teamarbejde

Teamarbejdet på Øregård, hvor et lærerteam følger en klasse alle tre år, er fast forankret i vores tro på, at kombinationen af støtte og klare rammer danner det bedste grundlag for klassens trivsel og læringsmiljø. Det stemmer overens med elevernes tilbagemeldinger. Derfor har vi valgt at sætte endnu mere ind på teamarbejdet i klasserne.

Globalisering

Verden i dag er i konstant forandring, og vi ved hvor vigtigt det er for dig og din fremtid, at følge med i udviklingen. Derfor vil vi arbejde målrettet med interkulturelle kompetencer i alle klasser, og særligt på studieretningen Global Studies.

Synlig læring

Efter 15 års grundig research peger forskningen på, at læringsstrategien Synlig Læring/Visible Learning giver øgede resultater. Som et forsøg oprettede vi derfor en karakterfri klasse i skoleåret 2015/2016, hvor lærerne og den enkelte elev løbende satte nye mål og evaluerede processer og målopfyldelse. Klassen blev fulgt af to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Forsøget var en stor succes, og karakterfrihed er nu bredt ud til grundforløbet i alle 1.g klasser. I 2017 modtog vi Undervisningsmiljøprisen for vores arbejde med karkaterfrihed. Læs om principperne bag ”Synlig Læring” og Øregårds forsøg med en karakterfri klasse HER.

Adgangskrav

Adgangskrav

De betingelser, du skal opfylde for at blive optaget direkte i gymnasiet, kan du læse om i Optagelsesbekendtgørelsen, og i Bekendtgørelsen om uddannelsesparathed kan du læse om uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner.

Optagelsesprøve

Hvis du gerne vil i gymnasiet, men ikke opfylder betingelserne for at blive optaget direkte, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve. Det gælder både, hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder, eller hvis du kommer med en anden baggrund, fx. fra en anden type skole, eller hvis du har været ude af skolen i et eller flere år.

Optagelsesprøven er en skriftlig 4-timers prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi samt en personlig samtale. Du kan læse om prøven i Optagelsesbekendtgørelsen.