Øregård Gymnasium

Optag på Øregård

Hvis du ønsker at gå på Øregård Gymnasium, skal du søge os ud fra de procedurer, vi har beskrevet her:

Når du udfylder dit ansøgningsskema, skal du vælge tre ting:

1. Gymnasium
Du har fem muligheder, og det samme gymnasium må kun vælges én gang.

2. Andet fremmedsprog
På Øregård kan du vælge mellem fortsættersprogene fransk og tysk eller begyndersproget spansk. Vær opmærksom på, at et begyndersprog altid vælges på A-niveau.

3. Kunstnerisk fag
I 1.g skal du vælge et kunstnerisk fag. På Øregård kan du vælge enten billedkunst, musik eller mediefag.

Regler og klagemuligheder

Læs om reglerne for optagelse til de gymnasiale uddannelser på: Optagelsesregler på UVM.

Se også www.optagelse.dk (under ungdomsuddannelser) hvor du bl.a. kan hente et ansøgningsskema: www.optagelse.dk.

Med UddannelsesGuidens værktøj Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen kan give direkte adgang til ud fra de fag, du vælger eller har valgt.

Overvejer du at klage, så læs her: klagemuligheder.

Adgangskrav

De betingelser, du skal opfylde for at blive optaget direkte i gymnasiet, kan du læse om i Optagelsesbekendtgørelsen, og i Bekendtgørelsen om uddannelsesparathed kan du læse om uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner.

Optagelsesprøve

Hvis du gerne vil i gymnasiet, men ikke opfylder betingelserne for at blive optaget direkte, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve. Det gælder både, hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder, eller hvis du kommer med en anden baggrund, fx. fra en anden type skole, eller hvis du har været ude af skolen i et eller flere år.

Optagelsesprøven er en skriftlig 4-timers prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi samt en personlig samtale. Du kan læse om prøven i Optagelsesbekendtgørelsen.

Held og lykke med optagelsesprocessen – vi håber rigtig meget at se dig.