Øregård Gymnasium

Fordelingsmodel for elever rulles tilbage

Fordelingsmodellen, hvor gymnasieelever gældende fra sommeren 23 skulle fordeles efter forældreindkomst, rulles tilbage

16.12.2022
ØG-Red

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er nået til enighed om, at elevfordelingsmodellen for gymnasieelever i såkaldte fordelingszoner, hvor eleverne principielt skulle fordeles efter forældreindkomst, rulles tilbage.

Den nye fordelingsmodel skulle være trådt i kraft allerede fra sommeren 2023, men erstattes nu af en ny og fortsat ukendt model. Det vi ved indtil videre er, at eleverne med den nye model placeres efter, hvor lang transporttid de har til gymnasiet.

I Regeringsgrundlaget 2022 “Ansvar for Danmark” står der, at regeringen vil:

“Tilbagerulle aftalen om elevfordeling fra juni 2021, så kriteriet om forældres indkomst i elevfordelingen på gymnasier ikke længere er gældende. Der skal i stedet fordeles efter transporttid. Regeringen vil gå videre med de tiltag, der sigter efter, at gymnasier i de mindre befolkede områder ikke lukker. Regeringen vil præsentere en ny model, der modvirker en skæv elevsammensætning især i de større byer.”

Vi vil bestræbe os på at orientere kommende gymnasieelever omkring grundlaget for optag på Øregård Gymnasium hurtigst muligt og så snart, at vi har nogle klare udmeldinger fra Børne- og Undervisningsministeriet.