Øregård Gymnasium

En række nye elevinitiativer kan skabe CO2-besparelser på 30-40% på Øregård Gymnasium allerede næste år

I dag, den 28. marts, når Danmark som det 8. land i verden ”Country Overshoot Day”. Konkret set betyder det, at Danmarks befolkning i dag har opbrugt de ressourcer, som vi må bruge på et helt kalenderår, hvis alle levede som os danskere. Det er altså ikke en 8. plads, vi kan være stolte af. Heldigvis er der en masse konkrete ting, som vi på Øregård Gymnasium kan gøre lige nu og her for formindske vores CO2-udledning.

28.03.2022
Miljøudvalget

På Øregård Gymnasium vil vi gerne rykke på den grønne omstilling. Men hvad kan man egentlig gøre som elev? Det ville vi finde ud af, og derfor har vi i miljøudvalget lavet en C02-beregning af vores samlede udledning. I udregningen indgår driften af skolen (el, vand og varme), transporten til og fra skolen, strøm til elevernes computer, der som regel oplades hjemme samt vores rejseaktiviteter i forbindelse med studieture. På den baggrund er miljøudvalget i gang med at lave en plan, der de næste 3 år kan reducere skolens samlede C02-udslip med estimerede 30-40%.

Primære besparelse skal findes på studieture – mindre Asien, mere Europa

Den primære besparelse findes i et forslag om at omlægge en del af vores studieture til europæiske destinationer (USA-turene beholder vi efter dialog med elevrådet i vores oplæg). En flyvetur for 30 elever til Singapore udleder ca. 133 ton CO2, og vi kan sende fire klasser til Madrid og 2 til Berlin for den samme udledning. Til sammenligning udleder vi estimeret 91 ton CO2 i årlig drift for hele gymnasiet på forbrug af el, vand, varme, opladning af computer derhjemme og transport til og fra skole!

Vi skal beholde de gode studieture, men bare finde nye destinationer

For at kompensere dannelsesmæssigt, fagligt og socialt for de længere ture til Asien, som Øregård har praktiseret gennem en årrække, får 3.g’erne i vores oplæg en ekstra tur med tog eller bus til nærområdet (Stockholm, Berlin, Hamborg etc.) indlagt. Alene denne omlægning fra asiatiske til europæiske destinationer vil skabe en besparelse på mellem 25-30% afhængig af den endelige aftale.

Mange andre initiativer

Miljøudvalget har derudover en række initiativer i spil, der kan give omstillingen et ekstra skub: i år har vi fx bestilt bæredygtige ØG-hættetrøjer, fået produceret bæredygtige drikkedunke, øget affaldssorteringen, plantet træer og udviklet ideen om en tøjbyttebørs på skolen. Og så er miljøudvalget netop nu i dialog med et solcellefirma, der ser på muligheden for at forsyne dele af skolen med helt grøn energi.

Håbet er, at de mange bække små kan være med til at skubbe Øregård – og dermed Danmark – i en mere grøn retning.