Øregård Gymnasium

Paulines studiepraktik i Århus

Pauline går i 3. g på Øregård Gymnasium – snart venter en videregående uddannelse, men hvilken? Pauline har været på besøg på Aarhus Universites Samfundsfaglige Fakultet, hvor hun fik prøvet kræfter med livet som studerende i smilets by

10.11.2021
Pauline Elise Moltke-Leth

Kl 6.25 den 27. oktober, stiger jeg på toget for at køre mod Århus, hvor jeg de næste to dage skal være i Studiepraktik på Statskundskab på Århus Universitet. Studiepraktik er et tilbud til alle gymnasieelever i Danmark, hvor du får muligheden for at blive klogere på en uddannelse. Personligt valgte jeg at søge en plads på statskundskab, fordi jeg længe har overvejet, om det kunne være et studie for mig.

 

Amerikansk campus-fornemmelse
Århus Universitet er nok det tætteste vi i Danmark kommer på en følelse af et amerikansk campus. Her ligger alle fakulteterne nemlig samlet i én stor universitetspark, som også er omgivet af studieboliger. For at nå til det Samfundsfaglige Fakultet, som ligger midt i universitetsparken, kom jeg også forbi søen hvor den legendariske kapsejlads foregår. Kapsejladsen er en årlig ølstafet-konkurrence, som ifølge de studerende er årets begivenhed på universitetet.

 

Mødet med de studerende
Da jeg når det Samfundsfaglige Fakultet, blev jeg mødt af statskundskabs-studievejledere. På universitet fungerer det lidt anderledes end på gymnasiet, da studievejlederne her ofte også selv er studerende, men på et højere semester. Til dem kunne vi stille alle de spørgsmål, vi ville om studiet og studielivet i Århus, og vi fik en rundvisning på universitetet. Et af de spørgsmål, som mange søgte afklaring på, er, hvad er forskellen på samfundsfag i gymnasiet og statskundskab på universitetet? Kort sagt handler statskundskab om politik, men er samtidig en bred uddannelse, da den også indeholder elementer fra fx. sociologi, jura, international politik og økonomi og offentlig forvaltning.

 

Forelæsning i udvikling i dansk udenrigspolitik
For at få en fornemmelse af hvordan undervisningen foregår på en universitetsuddannelse, var der blevet designet et mini undervisningsforløb til os. Først havde vi en forelæsning. Her havde vi en lektor, der holdt et oplæg om udviklingen i dansk udenrigspolitik. En forelæsning adskiller sig fra timer som du kender det på gymnasiet ved, at der ofte vil være mange flere studerende til stede end der er i en gymnasieklasse. Derfor er undervisningen i langt højere grad et oplæg end det er end dialog mellem underviser og elever. Normalt har man inden sin forelæsning læst om emnet. På statskundskab læser man cirka 200-250 sider om ugen i gennemsnit.

Efter forelæsningen blev vi inddelt i læsegrupper. Her skulle vi arbejde med det vi havde lært under forelæsningen, ved at svare på en rækkes spørgsmål, som man til sammen kalder en ugeseddel. Læsegrupper er ikke ligesom gruppearbejde, som du kender det i gymnasiet, da du selv, sammen med de andre i din læsegruppe, må bestemme hvor og hvornår I gerne vil arbejde. Så hvis man arbejder bedst ved at sidde i kantinen, på en cafe eller hjemme hos en fra læsegruppen, så er der mulighed for tilpasse sig til det.

Generelt var mit indtryk at der på uddannelsen var mulighed for at tilpasse den til de arbejdsrutiner man bedst kan lide, da du selv har ansvaret for din uddannelse. Du får altså ikke fravær hvis du ikke kommer til forelæsning, men hellere vil læse hjemme, du skal bare bestå faget i slutningen af semesteret.

Mødet med læsegruppen
På dag 2 af min studiepraktik var min læsegruppe og jeg, sammen med et par andre læsegrupper, til det man kalder en holdtime. Her er man i nogle mindre hold, hvor man taler om den ugeseddel man har lavet med sin læsegruppe. Her bliver man ikke undervist af en lærer, men af en studerende på et højere semester, som har klaret sig særlig godt i det pågældende fag. Her diskuterer man forskellige pointer og vigtige elementer fra tekster og forelæsning, og det minder i højere grad om en lektiegennemgang, som man kender det.

Som afslutning hørte vi et oplæg om, hvad man så kunne med uddannelsen efterfølgende. Forskelligheden af jobs overraskede mig faktisk meget, da der både er gode muligheder for arbejde i det offentlige og i det private, i og med at det er en bred uddannelse, der giver dig mange forskellige kompetencer.

Meget bedre rustet til studievalg
Jeg vil helt klar anbefale at tage i studiepraktik, hvis man gerne vil blive klogere på en uddannelse, men også hvis man bare gerne vil vide mere om hvordan det er at gå på universitetet generelt. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere og det har sat en masse tanker i gang omkring mit valg af studie.