Øregård Gymnasium

Fra Øregård Gymnasium til innovativ arkitekt med egen tegnestue

Lin Kappel dimitterede fra Øregård Gymnasium i 2010 med mediefag, samfundsfag og engelsk som linjefag. I 2011 blev hun optaget på Arkitektskolen, og i dag har hun arkitektbureauet Panum & Kappel sammen med vennen Kasper Panum. Læs om hendes arbejde med bæredygtig, innovativ arkitektur i denne lille artikel.

27.02.2023
Redaktionen

Spændende og kreativ uddannelse

En god del af Øregårds elever læser videre på humaniore-uddannelserne og de kunstneriske fag. En af dem er Lin Kappel, der dimitterede i 2010. For hende var det inspirerende at få lov at arbejde fuld tid med sin kreativitet: “Mit studieforløb på arkitektskolen rummede en helt ny læring om den kreative arbejdsproces. Det gav mig en større forståelse af mine egne kompetencer, men også en nuanceret indsigt i arkitektfagets bredde.” Der var rig mulighed for at afprøve de ideer, som Lin arbejdede med: “Sideløbende med studiet fik jeg erfaring i praksis gennem praktikforløb og et studiejob hos to forskellige københavnske arkitektvirksomheder.”

Vejen til egen tegnestue

“I 2017 tog jeg min afgang fra Det Kongelige Akademi. Jeg havde på kandidatstudiet samarbejdet med en medstuderende i enkelte studieprojekter, og efter at vi blev færdiguddannede, skulle vi ud at søge arbejde som nyuddannede arkitekter. Sideløbende, mens vi søgte jobs, begyndte Kasper Panum (ven fra studiet) og jeg i fællesskab at lave mindre arkitektprojekter sammen. Ét projekt blev til flere, de mindre opgaver blev til større projekter, og vi besluttede derfor at starte vores egen tegnestue. I dag ejer vi sammen tegnestuen Panum & Kappel beliggende på Vesterbro i København, og vi har på nuværende tidspunkt 9 medarbejdere ansat.”

Panum & Kappel – innovativ arkitektur med fokus på bæredygtighed

På mange måder er det oplagt at koble innovation med arkitektur. Byggebranchen er en stor udleder af CO2 (op mod 30% af Danmarks udledning kommer derfra). Men det er nødvendigt at bygge – både ud fra et rent praktisk perspektiv, men samtidigt bidrager byggebranchen også med 10-20 % af Danmarks BNP. Vi forholder os alle dagligt – bevidst eller ubevidst – til byggeri ud fra parametre som miljøvenlighed, stil, pris og funktionalitet. Alle disse parametre er i disse år genstand for innovation.

Og netop tanken om, at det er muligt at udvikle arkitektur og byggeri i en mere bæredygtig retning, er en råd tråd hos Panum & Kappel: “På vores tegnestue udvikler og realiserer vi cirkulært byggeri. Vi tror på, at vi gennem arkitekturen kan løse nogle af de aktuelle miljømæssige, økonomiske og sociale udfordringer vi som samfund står overfor i dag.”

Et smukt og visionært udtryk

Det cirkulære kommer blandt andet til udtryk i (gen)brugen af materialer, et fokus på at renovere og genbruge mest muligt af de eksisterende bygninger (og ikke rive alt ned for at bygge forfra) og et princip om altid at bygge med respekt for miljøet. Men bæredygtighed handler også om at forme bygninger, der æstetisk og funktionelt er langtidsholdbare, så brugerne ønsker at passe på dem mange år fremover. Dette lykkes i høj grad for Panum og Kappel, der da også er blevet fremhævet af fx magasinet Arkitekten og Arkitektforeningen for deres arbejde med bæredygtighed.

Interesserer du dig for arkitektur, så opfordrer vi til du tager et kig på Panum og Kappels hjemmeside. De smukke renoveringer er en af de ting, som Lin Kappel er ansvarlig for: “Til dagligt leder jeg virksomhedens udviklingsprojekter, hvor jeg driver i projekternes formgivning, koncept- og projektudvikling” fortæller hun. Hvis du selv har en drøm om at læse til arkitekt, kan du også være heldig at få hende som underviser: “Sideløbende med mit arbejde på tegnstuen underviser jeg på Det Kongelige Akademi, hvor jeg siden 2019 har været tilknyttet på skolens Kandidatuddannelse på Institut for Bygningskunst og Teknologi” afslutter hun.

Vi håber, at vi ser mange flere af Panum og Kappels smukke og visionære bygningsværker fremover!