Øregård Gymnasium

Velkommen til nye ØG’ere 23

Onsdag den 9. august byder vi velkommen til de nye 1. g’ere på Øregård Gymnasium. Her kan du danne dig et overblik over den første tid som ny gymnasieelev.

04.08.2023
ØG-Red

Gymnasiestart – onsdag den 9. august kl. 10.00

Din start på Øregård begynder efter sommerferien onsdag den 9. august kl. 10.00. Du vil blive modtaget i skolegården af en gruppe introværter fra 2.g og 3.g, der vil tage sig af dig og din klasse i løbet af introdagene. Der vil være opslag i skolegården, hvor du kan se, hvilken klasse du skal gå i, og introværterne vil selvfølgelig hjælpe dig med at finde den.

 

I løbet af den første uge skal du deltage i forskellige introarrangementer, så du kan lære skolen, din nye klasse og de andre elever godt at kende. Du vil også møde dit lærerteam, der vil fortælle dig om grundforløbet og proceduren for valg af studieretning. Selve intro-programmet er en overraskelse, men vi kan godt afsløre følgende:

 

  • Onsdag den 9. august, (som kun er for 1.g’ere og introværter,) er der ØG-lege på Øregård fra kl. 10.00-14.30. Du skal møde op i praktisk tøj, som du kan røre dig i.

 

  • Torsdag den 10. august skal du på tur, så husk også her praktisk tøj. 😊

 

  • Fredag den 11. august skal du bl.a. møde dit lærerteam og have dine første undervisningstimer.

 

  • Fredag kl. 17.30-23.00 er der café med fællesspisning og hygge i kantinehaven for alle 1.g’ere, introværter og introlærere her på Øregård.

 

Introarrangementet, der bl.a. omfatter ØG-lege, diverse aktiviteter samt middag og café, koster kr. 200,00. Dette beløb skal du aflevere til en af de fire introlærere onsdag, når du starter.

 

Intromat – tilmeldingsfrist torsdag den 3. august

I dagene inden skolestart udbyder vi et to-dages kursus: ‘Intromat”. Kurset er tiltænkt jer elever, der har behov for en kort repetition af de grundlæggende matematiske principper, I har lært i folkeskolen. Kurset finder sted mandag og tirsdag den 7. og 8. august kl. 10.00-13.00 på Øregård. Kurset er kun for de elever, som har tilmeldt sig inden fristen den 3. aug.

 

Fyraftensmøde for elever og forældre – onsdag den 16. august

Et gymnasium har mindre kontakt til hjemmet, end I er vant til fra folkeskolen, men kontakten er stadig vigtig for optimal trivsel og læring. Derfor inviterer vi alle 1.g’ere og forældre til et fyraftensmøde, hvor I bl.a. kan høre om grundforløbet og studieretningsvalg, og hvor forældrene kan få lejlighed til at hilse på hinanden. Vi sender jer en officiel indbydelse, men I kan allerede nu sætte kryds i kalenderen onsdag den 16. august kl. 17.00-18.00.

 

Mobilfri undervisningstid

At være gymnasieelev stiller krav til koncentrationen og evnen til fordybelse. Derfor har vi besluttet, at fra og med næste skoleår er al undervisningstid mobilfri. Jeres mobiltelefoner vil blive opbevaret sikkert i aflåste skabe i klasselokalerne, imens undervisningen står på. Ligeledes vil der blive lukket ned for adgang til forskellige internetsites, der ikke er relevante for undervisningen i skoletiden, så I på den måde får de bedst mulige rammer for at koncentrere jer og lære noget.

Vi glæder os meget til at møde dig – og vil gøre alt for, at du får nogle gode og lærerige år. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.