Øregård Gymnasium

”Jeg ønsker at gøre mine elever bevidste om deres rolle i verden”

Noget af det, der gør ØG så unikt, er de dygtige lærere, som brænder for deres fag og for formidling i særdeleshed. Her kan du møde idrætslærer og elitesportskoordinator Christian Dan Yde Nielsen, som har været en del af lærerteamet på ØG siden 2015

28.02.2024
ØG-Red

Christian har vidst, at han ville være gymnasielærer, siden han selv gik i gymnasiet.

 

1: Hvad er din uddannelse, hvor og hvornår er du uddannet?

”Jeg er uddannet fra Aalborg Universitet, hvor jeg har læst idræt og geografi. Her har jeg primært haft idræt og tog det sidste år af min kandidat på KU.”

2: Hvilke sportsgrene dyrker du selv? Og hvorfor?

”Pt. Dyrker jeg primært bouldering. Det er klatring uden sikring, hvor man klatrer på vægge, som ikke er højere end 5m. Jeg synes, bouldering er sjovt, da man både bliver udfordret fysisk og mentalt. Fysisk med at flytte sin krop og vægt på forskellige udfordrende ruter. Det mentale ift. at holde fokus i forskellige pressede situationer, hvor man måske er 2-3m oppe og er på vippen til at falde ned.”

”Derudover spiller jeg lidt badminton med nogle venner fra Aalborg, hvilket mest er for hyggens skyld.”


3: Hvordan fandt du ud af, at du gerne ville være gymnasielærer?

”Det gjorde jeg faktisk, da jeg selv gik i gymnasiet – jeg tror, det var i 3.g. Jeg havde nogle lærere, som bare virkede til, at de havde det virkelig sjovt og hyggede sig med at undervise og lære fra sig – så det tænkte jeg, at jeg også rigtig gerne ville.”


En glad, men også ambitiøs lærer.

 

1: Hvor længe har du været på Øregård og hvad er dine fag/funktioner?

”Siden 2015 så det er cirka 8 år – mine fag er Idræt & Naturgeografi.”

2: Hvad kendetegner dig som lærer/underviser/elitesportskoordinator og hvad er det vigtigt for dig at bibringe til din undervisning?

”Det er svært (og sikkert nemmere for eleverne at svare på), men generelt tænker jeg, at jeg er en glad lærer, som er ambitiøs på mine, andre og på elevernes vegne. Undervisningen handler for mig om at rykke eleverne mest muligt, og det synes jeg gøres bedst ved at skabe en hyggelig stemning, hvor der er plads til at fejle, men også ved at fokusere på at synliggøre, hvad det faktisk er, der skal læres. For mig er det vigtigt at undervisningen generelt er variereret, aktuel og at eleverne i en eller anden grad oplever den form for medbestemmelse, som kan virke motiverende.
Som elitesportskoordinator såvel som i rollen som underviser, synes jeg, det er vigtigt, at eleverne stilles overfor nogle spørgsmål, som får dem til at reflektere og tage stilling til det, de laver.”

3: Prøv at give et eksempel på, hvornår du synes, det er ekstra fantastisk at være gymnasielærer?

”Der er mange dele her: f.eks. studentertiden, hvor gymnasiet kulminerer og 3.g´erne efter tre års slid får lov til at fejre det – det er bare superfedt at være en del af, da energien er helt speciel i den periode.
Det gør mig rigtig glad, når nogle elever, jeg ved, der har arbejdet hårdt, rykker sig og lykkes med det de har sat sig for. Det en fed proces at være inde over. Det sidste er, når man er på studietur, stemningen er mere løs og der er tid til at snakke og hygge, mens man lærer om andre kulturer.”


4: Hvad gør du for at have en god relation til dine elever/elitesportselever?

”Jeg tror, jeg prøver at sætte mig i deres sted og forstå dem og samtidig lytte til dem, da de nogle gange kommer med nogle gode forslag til at optimere undervisningen.”

5: Hvad holder dig fagligt skarp/hvor henter du ny inspiration/motivation?

”Jeg læser studier og nye bøger, når de udkommer på mine fagområder. Derudover er jeg jo del af stærkt fagligt fællessskab med mine dygtige kolleger, som jeg også vender nye tendenser med. ”


6:
Hvad ønsker du dine elever/elitesportselever skal have med videre efter afsluttet STX?

”Jeg tror målet med min undervisning er at gøre eleverne mere bevidste om deres rolle i verden på en måde, de synes er interessant.
Ift. idræt er det at give eleverne en masse gode idrætsoplevelser, hvor de nogle gange bliver udfordret mental og fysisk og finder ud af, at de kan mere, end de lige tror.

Ift. Elitesportseleverne er målet at støtte dem i at lykkedes med det, der er væsentligt for dem og også gøre dem bevidste om, hvad de gerne vil.”

Idræt skal være motiverende og skabe glæde ved bevægelse.

1: Hvilke erfaringer fra tidligere eller andre jobs/sportsgrene bruger du i din hverdag på ØG?

”Jeg har dyrket en del sportsgrene herunder svømning, atletik og fodbold, og jeg tager glæden for at bevæge mig med i min undervisning. Jeg synes idræt og undervisning generelt skal være motiverende og flytte eleverne fysisk og mentalt, så det prøver jeg at arbejde ud fra.
Jeg har derudover arbejdet 10 år som svømmetræner i forskellige klubber i København og Aalborg og i den forbindelse, har jeg trænet alt fra triatleter, konkurrencesvømmere til børn med vandskræk.
I forlængelse af mit tidligere arbejde som træner, arbejder jeg pt. og har gennem de sidste syv år arbejdet som konsulent med at uddanne trænere for Dansk Svømmeunion.”

2: Hvad kan få dig helt op og ringe/hvad synes du, det er ekstra sjovt at bruge tid på, når du har fri?

”I min fritid kan jeg rigtig godt lide at lave noget aktivt med mine børn, stå på ski og bruger som før nævnt også en del tid på at klatre.
Derudover synes jeg altid det er vildt hyggeligt at tage ud og spise og drikke noget god vin med mine venner/hustru.”