Øregård Gymnasium

Kend din lærer: Fra Pythagoras til popmusik

I musik er det regler om toner, rytmer og harmonier, mens der i matematik er regler om fx regnearternes hierarki

21.02.2022
Lene Glerup

Klokken er 8.10, og det har lige ringet ind til 1. modul en mandag morgen i februar. Signe starter sin dag med at lære eleverne om statiske deskriptorer, og klasserummet er præget af koncentration omkring det matematiske stof. Modulet efter har Signe bevæget sig videre til musiklokalet, hvor lyden af instrumenter fylder rummet, da samspil er på programmet. Og sådan fortsætter Signes dag med at veksle mellem matematik og musik, som er de to fag, hun underviser i på Øregård.

Selv siger Signe sådan om hendes fagkombination: ”Mange siger til mig, at det er to meget forskellige fag, jeg underviser i. Og ja, umiddelbart er der mange forskelle, men faktisk er der i begge fag faste systemer og regler, vi skal lære at følge, hvis vi vil mestre faget. I musik er det regler om toner, rytmer og harmonier, mens der i matematik er regler om fx regnearternes hierarki”.

Tværfløjten blev byttet ud med tavlekridtet
På det personlige plan har musikken altid fyldt i Signes liv. Siden hun var 10 år, har hun spillet på klassisk tværfløjte, og i mange år lå det også i kortene, at hun skulle søge ind på musikkonservatoriet. Men tanken om at skulle bruge timevis alene i et øvelokale var ikke tillokkende. ”Jeg får energi af at være sammen med andre mennesker, og derfor trak det i mig at få lov til at formidle min egen glæde ved musikken gennem undervisning”, siger Signe.

Da valget om at gå gymnasielærervejen var truffet, stod det klart for Signe, at matematik skulle være hendes andet fag: ”Jeg har altid elsket matematik, og jeg havde selv en matematiklærer i gymnasiet, som virkelig var i stand til at formidle faget på en smittende måde”.

Det at undervise bruger Signe også i sit private liv. Hun bruger nemlig en stor del af sin fritid på at arrangere musikarrangementer – bl.a. i hendes lokale kirke på Frederiksberg. Her er fokus at inddrage publikum mest muligt, hvad enten de skal synge popsange eller salmer. For som Signe siger, så kan sang og musik skabe et helt unikt sammenhold og fællesskab.

Musikfaget giver eleverne et tiltrængt frirum
Også på Øregård mærker Signe, hvordan musikken kan røre eleverne: ”Noget af det mest givende ved at undervise i musik er at præsentere eleverne for noget, de ikke kender – fx kunstmusik – og så opleve, hvordan de får en wauw-oplevelse”. På samme måde oplever Signe dagligt at blive begejstret over elevernes entusiasme over at skabe noget sammen, selvom de er på mange forskellige niveauer.

Der er altså ingen tvivl om, at musikfaget kan noget helt særligt ifølge Signe. Og måske er det fordi, at det tilbyder eleverne en form for frirum, hvor de ikke skal præstere og svare inden for nogle snævre rammer: ”Når man har musik, skal man nogle gange bare lytte og beskrive med sin følelser, og på det punkt kan musik måske give eleverne nogle andre kompetencer”, pointerer hun.