Øregård Gymnasium

Er der længere fra Gellerup til Hellerup end omvendt?

Sidste forår tog 12 af os elever fra Øregård Gymnasium til Gellerup lige udenfor Århus. Det gjorde vi for at skabe dialog mellem to af Danmarks mest forskellige områder. Nu er vi snart klar til at invitere vores nye venner på besøg i vores eget område. Spørgsmålet er, om der er længere fra Gellerup til Hellerup end omvendt.

02.02.2023
Redaktionen

Store forskelle på papiret

Her i Hellerup har vi det godt. Det er fornemmelsen blandt os elever – mulighederne er mange og trivslen i top, og det bakkes op af alle statistikker om området. Gentofte kommune har den højeste gennemsnitsindkomst i Danmark, det næsthøjeste uddannelseniveau (kun et procentpoint under førstepladsen Allerød) og i en opgørelse fra Danmarks Statistik er vi i top tre over bedste kommuner (målt på en række parametre som sundhed, fritidstilbud, tryghed osv). Midt i Gentofte ligger Hellerup så – tæt på by, skov og strand. Og på Øregård endda med egen fodboldbane, smukke bygninger og lækre udearealer. Som Glenn Bech for nyligt påpegede i sin bog “Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet“, så forkæles vi endda på Øregård af vores engagerede lærere med forfatterbesøg, ekspertforedrag og jævnlige debatter med profilerede politikere.

Anderledes langt til magtens centrum er der i Gellerup. Det er ikke en kommune (ligesom Hellerup jo heller ikke er det), men som område er det på mange måder Hellerups modsætning. De ca 6000 mennesker, der bor i området, har 80 forskellige nationaliteter. Mere end 80% af dem har en flygtninge eller indvandrerbaggrund (ca 3,5% i Hellerup) og 1/3 af beboerne i Gellerup er under 18 år gamle. Gennemsnitsindkomsten er under 1/3 af Hellerups (Gellerup blev for nyligt målt til Danmarks fattigste område). Uddannelsesniveauet er lavt (men heldigvis i stor fremgang). Var Gellerup en kommune, ville mange alarmklokker ringe. Derfor har Gellerup også længe været på den tidligere Ghettoliste (nu navngivet parallelsamfundslisten).

Disse store forskelle indikerer ud fra almindelig logik, at der er meget langt fra Gellerup til Hellerup. Vi ved jo, at samfundsstrukturerne selv i vores danske velfærdsstat gør det svært at bryde negativ social arv og kravle op af samfundsstigen. Den afstand burde ikke være der. Og den virker heldigvis uendeligt meget mindre, når man mødes på tværs af samfundsskel.

Langt fra statistikkerne til virkeligheden

Da vi var i Gellerup sidste år viste det sig hurtigt, at vi havde langt mere tilfælles med de unge i Gellerup, end vi troede. For det første var det inspirerende at møde unge, der brugte en masse af deres fritid på at lave aktiviteter, der skabte bedre liv for børnene i området. Dem, vi mødtes med, havde fået hjælp af kommunen til fx at arrangere tivoliture, filmvisninger eller fodboldturneringer – altsammen noget, der skabte sammenhold og mening for deltagerne. Samtidigt var det slående, hvor godt de havde det i Gellerup trods vanskelige kår. Dem, der viste os rundt, elskede deres hjem og det område, de var vokset op i. De fortalte om stærke fællesskaber mellem forskellige etniske grupper, om nabohjælp og kulturelle arrangementer, som virkelig lød spændende. Den kærlighed til stedet, de bor, kom bag på os alle. Stoltheden over Bazar Vest, glæden ved blokkenes lidt skøre brutale look og det hyggelige i altid at støde ind i en masse, de kendte. Som Khaled beskrev det, så er Gellerup en lille landsby.

Det skal dog også siges, at der er problemer. Salg af stoffer, fusk med offentlige midler, periodevise konflikter med politiet eller med andre unge fra andre områder – alt det, vi læser om i aviserne. Men det gennemsyrede langt fra hele området. Fordomme er der nok af og de skabes hurtigt, og er svære at slippe af med bagefter – det ved vi jo også her på Øregård Gymnasium.

Vi endte med at have en fantastisk dag sidste forår. Nu håber vi, at vi kan vise, der ikke er langt fra Gellerup til Hellerup, og at vi kan knytte bånd og ses på trods af de forskelle, som har præget vores opvækst. Vi går i hvertfald i gang med at organisere genbesøg efter vinterferien – og vi glæder os til at se vores venner fra Gellerup her i vores egen kommune.