Øregård Gymnasium

Bestyrelsen

Øregårds bestyrelse

 

På Øregård er der et godt samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen omkring fastsættelse og gennemførsel af lang- og kortsigtede målsætninger for skolen. Bestyrelsen afholder ca. 5 møder årligt, og er derudover altid til rådighed, hvis der opstår situationer der kræver hurtig handling.

Øregårds bestyrelse for skoleåret 2019/2020

Karen Riis Kjølbye, formand, udpeget af bestyrelsen
Michael Fenger, udpeget af regionen
Jørgen Erik Frandsen, udpeget af Rektorkollegiet
Peter Møller Hansen, udpeget af Tranegårdskolen
Louise Stampe Berggreen, valgt af personalet
Svend Ranvig-Christensen valgt af personalet
Elevrepræsentant med stemmeret endnu ikke valgt
Elevrepræsentant uden stemmeret – endnu ikke valgt

Referater af bestyrelsesmøder

2011: Møde nr. 18, 19, 20, 21
2012: Møde nr. 22, 23, 24, 25, 26
2013: Møde nr. 27, 28, 29, 30, 31
2014: Møde nr. 32, 33, 34, 35, 36
2015: Møde nr. 37, 38, 39
2016: Møde nr. 40, 41, 42
2017: Møde nr. 43, 44
2018: Møde nr. 45, 46, 47

Vedtægt og forretningsorden

Bestyrelsen arbejder efter en vedtægt, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. marts 2014 og offentliggjort på skolens hjemmeside i april 2014. Bestyrelsens opgaver og ansvar er desuden beskrevet i forretningsordenen for Øregård Gymnasiums bestyrelse.

Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen og rektor har indgået en resultatlønskontrakt, hvori der er fokus på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt at prioritere. Hvert år vurderes det i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt, hvor graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Rektors resultatlønskontrakt 1314
Udmøntning
af resultatlønskontrakt 1314 (Se Ad. 9)

Rektors resultatlønskontrakt 1415
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1415 (Se Ad. 10)

Rektors resultatlønskontrakt 1516
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1516 (Se Ad. 11)

Rektors resultatlønskontrakt 1617
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1617 (Se Ad. 7)

Rektors resultatlønskontrakt 1718
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1718 (Se Ad. 9)

Rektors resultatlønskontrakt 1819