Øregård Gymnasium

Bestyrelsen

Øregårds bestyrelse

 

På Øregård er der et godt samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen omkring fastsættelse og gennemførsel af lang- og kortsigtede målsætninger for skolen. Bestyrelsen afholder ca. fem møder årligt, og er derudover altid til rådighed, hvis der opstår situationer, der kræver hurtig handling.

Øregårds bestyrelse for skoleåret 2023/2024

Karen Riis Kjølbye, formand, udpeget af bestyrelsen
Jesper Marcus, indstillet af kommunalbestyrelsen
Jørgen Erik Frandsen, udpeget af Rektorkollegiet
Peter Møller Hansen, udpeget af Tranegårdskolen
Sebastian Gulmann, valgt af personalet
Svend Ranvig-Christensen, valgt af personalet
Christoffer Gernow, elevrådsformand

Vedtægt og forretningsorden

Bestyrelsen arbejder efter en Vedtægt for ØG , der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. marts 2014 og offentliggjort på skolens hjemmeside i april 2014. Bestyrelsens opgaver og ansvar er desuden beskrevet i Forretningsorden for ØGs bestyrelse  for Øregård Gymnasiums bestyrelse.

Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen og rektor har indgået en resultatlønskontrakt, hvori der er fokus på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt at prioritere. Hvert år vurderes det i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt, hvor graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Klik for at se de forskellige resultatlønskontrakter:

Resultatlønskontrakt rektor 2019_20

Resultatlønskontrakt rektor 2020_21

Resultatlønskontrakt rektor 2021_22

Resultatlønskontrakt rektor 2022_23

Resultatlønskontrakt rektor 2023_24