Øregård Gymnasium

International politik og kultur

Studieretning
Samfundsfag A
Tysk A/Fransk A

På denne studieretning får du Samfundsfag A i kombination med Tysk A eller Fransk A. Vi sætter sprog og kultur i centrum for undervisningen og undersøger Danmarks forhold til andre lande og kulturer.

I samfundsfag lærer du at undersøge et lands økonomiske, politiske og sociale forhold med særligt fokus på kultur. Du lærer at lave kulturanalyser af lande og virksomheder for at kunne forstå de udfordringer, som danske og udenlandske virksomheder har, når de skal samarbejde med hinanden.

Du vælger enten Tysk A eller Fransk A. I sprogfagene lærer du ikke kun sproget, du studerer også kulturen gennem litteratur, film og medier.

 “Jeg forestiller mig, at jeg på et tidspunkt skal studere eller arbejde i et andet europæisk land. Derfor vil jeg godt  dyrke min sproglige interesse og få en bedre kulturel forståelse samtidig.”

Anna,  International politk og kultur

 

Andre fag på studieretningen og valgfag

På studieretningen har du også mange andre fag, og du kan vælge valgfag.