International politik og kultur

International politik og kultur
Samfundsfag A
Tysk A/Fransk A

Verden globaliseres, kulturer mødes fysisk og digitalt, og der er i stigende grad behov for mennesker med interkulturelle kompetencer og sprogfærdigheder. Har du lyst til at uddanne dig, arbejde og begå dig på tværs af landegrænser og kulturelle forskelle? Så er IPK din studieretning.

På IPK sætter vi sprog og kultur i centrum for undervisningen og undersøger Danmarks forhold til andre lande og kulturer.

I samfundsfag lærer du at undersøge et lands økonomiske, politiske og sociale forhold med særligt fokus på kultur. Du lærer at lave kulturanalyser af lande og virksomheder for at kunne forstå de udfordringer, som danske og udenlandske virksomheder har, når de skal samarbejde med hinanden.

På IPK skal du vælge enten tysk eller fransk. I sprogfagene lærer du ikke kun sproget, du studerer også kulturen gennem litteratur, film og medier. Her analyserer du de kerneværdier, normer og symboler, som ligger til grund for kulturen, og lærer at forstå, hvordan andre kulturer kan spille sammen med den danske.

Det er oplagt at kombinere IPK med et ekstra sprogfag, erhvervsøkonomi eller psykologi for at styrke dine internationale kompetencer eller dit fokus på virksomhedskultur.