Øregård Gymnasium

Et elevudvalg for DIG

Øregårds mange elevudvalg betyder, at der helt sikkert også er et udvalg, som passer godt til dig. Her får du overblikket.

08.10.2021
Billie Zia Dreyer Rosenzweig

Elevrådet

I elevrådet er man som elev med til at videreføre elevernes ideer og på den måde med til at forbedre skolegangen på Øregård. Der er en elev fra hver klasse, som er elevrådsrepræsentant, og så er der også en suppleant, som er klar til at stå til rådighed, hvis elevrådsrepræsentanten ikke kan. Så som suppleant er det også vigtigt at være med ind over, hvad der sker i møderne.

Elevrådet skal man ikke sende en ansøgning for at være med – medlemmer vælges individuelt i klasserne af de andre elever. Oftest foregår det ved, at man afholder en lille tale foran klassen, og derefter stemmes der.

Elevrådet er for dig, som brænder for en bedre skolegang for alle – og har gode idéer til at få det til at lykkes.

I elevrådet er det elevrådsformanden, som er formand for udvalget – elevrådsformanden vælges på demokratisk vis ved en afstemning.

 

Elevrådsformand 2021/22: Christoffer Woldger, 3.M

Christopher Woldger går i 3.m.

Han har USA-linjen, og er elevrådsrepræsentant for hans klasse, som han har været i siden 1.g – og nu er han også blevet valgt til formand for hele elevrådet.

Christoffer brænder rigtigt meget for at forbedre Øregård både fagligt, men også socialt.

Det, som han især vil sætte stort fokus på, er elevtrivsel. Som han selv siger, har Corona været rigtigt hårdt for alle  ØG’s elever. Det hænger sammen med, at det har lagt en dæmper på det sociale liv og dermed elevernes trivsel. Han mener, at fester og caféer gør meget for det sociale, og det er også en af de ting, han vil være med til at forbedre: Nu skal vi have en masse fede fester og cafeer på ØG, så vi kan få et godt socialt sammenhold.

”Det sociale og elevernes trivsel påvirker deres faglige indsats og motivation. Derfor er begge dele utrolig vigtigt,” siger Woldger.

 

Hvorfor Christoffer valgte at stille op som elevrådsformand?

Andre elever beskriver Christoffer som god til at få udført elevernes ideer. Han er engageret og motiveret. Det er hans sidste år på gymnasiet – og han vil derfor gøre sit for, at det også bliver det bedst mulige år.

 

Ambassadør-udvalget

Ambassadør-udvalget er for de elever, som også gerne vil sætte sit præg på udviklingen af skolen. Ambassadørerne på skolen er Øregårds ansigt udadtil. Det er dem, som sørger for at tage godt imod gæster, arrangere profilarrangementer på skolen og skabe andre dialogprojekter. Det er også dem, som skal være med til, at vi som skole giver det bedste indtryk til især nye elever, som overvejer at søge ind på skolen.

For at komme med i Ambassadør-udvalget, skal man sende en ansøgning over Lectio, som udvalget plejer at skrive ud om i starten af året.

 

ØG-Redaktionen

Øregårds redaktion er et engageret udvalg for dem, som virkelig brænder for kommunikation og medier. ØG-Redaktionen videreudvikler idéer til de forskellige sociale platforme, Øregård er på: Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube samt artikler ti hjemmesiden. Opgaverne spænder vidt lige fra at poste billeder på Instagram til koordination med YouTube-redaktionen, livesending til Orienteringsaften eller interviews med elevudvalgsrepræsentanter, lærere og ledelse.

I udvalget holdes der redaktionsmøde hver mandag i frokostpausen. Til mødet er Øregårds kommunikationsansvarlige, som er uddannet Cand. Comm. Jour., Mathilde Louise Stenild Brejner, altid med, fordi hun er ansvarshavende redaktør for alt det indhold, redaktionen sender ud. Mathilde arbejder hele tiden på, at alle redaktionsmedlemmer udvikler sig til toppen af deres potentiale, og får prøvet kræfter med mange facetter af, hvad det vil sige at arbejde professionelt med kommunikation og medier.

Til mødet, bliver der udelt opgaver for den kommende uge, som kan være et Instagram post, en artikel, et interview eller en anden kreativ opgave. Eleverne i udvalget kommer også selv med input til, hvad de synes er spændene at arbejde på – og den gode idé får altid plads på Øregårds medier. Man har virkelig mulighed for at videreudvikle sin skrivning, tegnsætning og stavning. Det er et udvalg med et stort ansvar for at få lavet noget fedt indhold, vi som skole kan stå indenfor. Bl.a. arbejede udvalget videre under coronanedlukningen for at styrke sammenhængskraften mellem eleverne på Øregård. Samtidig er redaktionen også et rigtig hyggeligt udvalg, hvor eleverne arbejder tæt sammen, lærer hinanden godt at kende-  og er gode til at hjælpe hinanden, så man får skabt nogle gode relationer på tværs af årgangene.

Hvis alt det lyder som noget for dig, men at skrivning ikke lige er din store passion, så er der en YouTube-Redaktion, hvor det foregår på samme måde, men igennem videofortælling og redigering.

 

YouTube-redaktionen

I YouTube-Redaktionen er der plads til alle, der brænder for visuel fortælling. Både dem, der er tekniknørder, og derfor har fløjet med drone siden, de gik med ble – og dem, som er gudsbenåede fortællere, som også kan få andre til at åbne sig op og og dele deres historie. Her hylder vi både de introverte nørder og de sociale menneskekendere.

YouTube-redaktionen laver, som navnet også antyder, videoer til Øregårds YouTube-kanal, men også til andre sociale medier. De laver videoer om, hvad der sker på skolen, men de er også uden for gymnasiets fire vægge: Redaktionen filmer elitesportselever, tidligere elever i deres nuværende studier eller jobs, kunstnere, surfere, repræsentanter fra NGO’er, m.m. I redaktionen lærer man at arbejde professionelt med medier – og eleverne i redaktionen bliver typisk meget dygtige til videofortælling i løbet af den tid, de er her.

YouTube-Redaktionen har redaktionsmøde med Øregårds kommunikationsansvarlige og ansvarshavende redaktør hver tirsdag i spisefrikvarteret. Her fordeles arbejdsopgaver, gode idéer udvikles og finpudses og der gives feedback på afleveret arbejde.

Udvalget adskiller sig lidt fra andre udvalg, da man efter oplæring får løn for sit arbejde. Der ligger derfor også et større ansvar, og det forventes, at man bruger en del af sin fritid på arbejdet. Til gengæld får man verdens fedeste studiejob og ofte gode venner for livet, som brænder for det samme som dig.

 

Intro-udvalget

Introudvalget er et udvalg, som er utrolig vigtigt, da det er dem, som er de nye 1. g-introværter, og dem som tager hånd om de nye elever og yder sit allerbedste for, at de får den bedst mulige start på skolen.

Det et udvalg, som kræver et engagement på en anden måde. Det kræver, at man er imødekommende, åben og har en fed energi.

Vi på skolen vil selvfølelig gøre alt, hvad vi kan for, at nye elever får en god start. Det er derfor også et udvalg , som er lidt sværere at komme ind i, da det er vigtigt at vælge elever, som forstår ansvaret, og kan finde ud af at passe på andre mennesker. Men med det sagt er det også et rigtigt sjovt udvalg, hvor man får muligheden for at lærer helt vildt mange nye mennesker at kende.

Både de nye 1.gere, men også dem man er introvært med bliver ofte nye venner, da man er flere introværter om en ny klasse, som står for lege og sociale klasser for deres klasse. Det et godt udvalg, hvis man vil udvikle sine sociale kompetencer og gøre en forskel for de nye elever.

 

ØG-LIGA udvalget

Her er skolens udvalg for fodboldinteresserede piger og drenge: Et udvalg, hvor man brænder for fodbold, men også synes, det at planlægge kampe og tuneringer er interessant.

Man planlægger hele ligaen og sørger for, at eleverne, som deltager i ØG-Liga, holder kampgejsten oppe. Det gør de ved at promovere kampene på sociale medier samt sørge for, at der et stort ØG-Liga-arrangement for både lærere og elevers side.

De er også ude i klasserne i starten af året og fortælle om, hvad det indebærer at være med og opfordre alle til at være med, da det gør det lidt sjovere. Vi har mange dygtige fodboldspillere i ØG-Ligaen, og der er generelt en stor interesse for fodbold på skolen, så det at have et udvalg og en ordning for dem er vigtigt.

ØG-liga er også et rigtigt godt samlingspunkt for eleverne, da de ofte er gode til at se hinandens kampe og heppe, de får et godt bånd med deres hold og det er noget, de ser frem til og snakker om. Udvalget er også på tværs af årgangene, hvor man samles om en fælles passion.

 

Event-Udvalget.

Udvalget der sørger for en brag af en fest, og en god café. Et vigtigt udvalg i forhold til det sociale sammenhold på skolen. Festerne er en ting de fleste af eleverne på skolen synes er helt vildt sjove og uundværlige, da det er en god måde at få skabt nye relationer til nye mennesker på. Fester er tit starten på et venskab og gode venner er vigtigt for, at man synes, det er motiverende at møde op på skolen.

Eleverne i udvalget kommer med gode ideer til at gøre festerne sjovere, men de sørger også for oprydning efter fester. Det er ikke kun et udvalg, hvor man får gratis drinks i baren, men som alle andre udvalg har de et ansvar. Det gælder både klargørelse til fester, oprydning og at videregive informationer om festerne til resten af skolen. Men også et udvalg, hvor man får tætte relationer, da alle i udvalget er enige om, at målet er at få en god fest.

 

Hygge-udvalget

Hvis du er til hygge-nygge og sjov og ballade, så skal du melde dig ind i Hyggeudvalget. Det er dem, som står for en god stemning på skolen, vi på Øregård vil gøre alt for at eleverne trives og har det godt. Det er derfor vigtigt, at det er rart og hyggeligt at møde i skole om morgenen. Eleverne i udvalget er gode til at hygge om de andre, og så står de også for pyntningen af skolen til diverse årstider. Det er et udvalg for dem, som også gerne vil gøre en ekstra lille indsats for en god skolegang.

 

Miljø-Udvalget

Miljøudvalget, som er skolens nyeste og måske mest aktuelle udvalg, gør et stort og vigtgt stykke arbejde for at øge opmærksomheden omkring klima- og foureningsudfordringer. Om udvalget udtaler William Mazanti Sindberg Andersen, 2t:

“Vores skole har aldrig været bleg for at tage en udfordring op. Store som små. Og når klimakrisen truer, skal Øregård selvfølgelig også stå i forreste række for at hjælpe verden.”

Man behøver altså ikke at være Gretha Thunberg, men blot miljøinteresseret og klar på at gøre en forskel for at være en del af udvalget, der primært står for at indføre bæredygtige tiltag til skolen. Miljøudvalget startede tilbage i december 2019 efter at William, 2t og Hugo fra 2p til en morgensamling opfordrede skolens elever til at donere penge til deres indsamling af penge til plantning af træer i den danske natur. Derfor kan miljøarbejdet, man udretter som medlem i en verden, hvor klima og bæredygtighed fortsat bliver mere og mere relevant, ovenikøbet være rigtig godt at have på CV’et.