Øregård Gymnasium

Miljøudvalget

På Øregård er der en lang række engagerede elever, der arbejder for, at skolens miljø- og klimaaftryk forbedres. I 2020/21 producerede de genbrugelige flasker til alle skolens elever, så brugen af engangsflasker blev minimeret. I 2021/22 har de indført affaldssortering og grønne tiltag flere steder på skolen, og kom dermed lovkravet om affaldssortering i forkøbet. I 2022/23 begyndte de et kommunalt samarbejde med de andre ungdomsuddannelser i kommunen, og kom med flere anbefalinger til grønne tiltag til skolens ledelse (heriblandt en klimaplan for studierejser). I år er der en togtur på Stockholm på programmet, hvor udvalget skal undersøge mulighederne for flere studieture med tog til blandt andet Stockholm. De har nemlig udregnet, at studieture med fly udgør mellem 50-80 % af skolens samlede Co2-udledning.