Øregård Gymnasium

Læring

Læringsmiljø

På Øregård Gymnasium er det vigtigt for os at skabe det bedste læringsmiljø, så du får det optimale udbytte af den gode undervisning. Læs derfor mere om undervisningen, samt de forskellige tiltag vi har gjort for at sikre et miljø, hvor du har de bedste betingelser for at lære. Det har blandt andet udmøntet sig i karakterfrihed i 1.g i grundforløbet, måden vi underviser på og støtter din læringsproces, vejen til studentereksamen, samt vores studie- og ordensregler. Tilsammen har det gjort, at Øregård Gymnasium i 2017 modtog Undervisningsmiljøprisen.

Fagenes uddannelsesmål

De studieretninger, du kan vælge på Øregård, er sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene skal tilsammen sikre, at du opnår almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Undervisningsministeriet har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af hvert fags mål og indhold.