Øregård Gymnasium

Lovpligtigt indhold

Kvalitetssikring

På Øregård arbejder vi hele tiden på at have det bedste undervisnings- og arbejdsmiljø. For at sikre, at tanker og ord bliver til handling og resultater, gennemfører vi jævnligt evalueringer som en del af skolens kvalitetsudviklingssystem, der kan vise os hvor det går godt, og hvor vi kan optimere. Dette er sammen med undervisningsmiljøundersøgelserne ligeledes en del af skolens fastholdelsesstrategi.

Strategiplan for Øregård Gymnasium klik HER

Indsatsområder i skoleåret 2023 2024 klik HER

Nøgletal

På Øregård har vi hele tiden fokus på at udfordre dig, så du kan udvikle dig og nå toppen af dit potentiale. Den indstilling giver gode resultater, og derfor er vi blandt et af de gymnasier i Danmark, der sender flest elever til de videregående uddannelser.

Undervisningsministeriets har udarbejdet en statistik på området, så du kan se, hvad det betyder i tal.

Se Børne- og Undervisningsministeriets rapport HER.

 

Undervisningsmiljø for skolens elever

 

Undervisningsmiljøet på Øregård er godt, og det vil vi gerne have, at det bliver ved med at være. Derfor gennemfører vi hvert år elevtrivselsundersøgelser bl.a. grundforløbsevaluering for alle 1.g-elever. Øregård Gymnasium deltager hvert år sammen med landets øvrige gymnasier, i Undervisningsministeriets Trivselsmåling.

 

Vi gennemfører også  jævnligt en APV (ArbejdsPladsVurdering) med fokus på elevernes fysiske arbejdsmiljø.

Se evaluering for 2023 HER.

 

På Øregård Gymnasium er antimobbestrategien en del af skolens studie- og ordensregler. Se dem her: Studie-og-ordensregler-ajour-august-2023, red

Deltagerbetaling

Øregård er et offentligt gymnasium og undervisningen er gratis. I løbet af de tre år skal du påregne udgifter til studieture, max kr. 8.000,- i alt, samt mindre udgifter til uddannelsesmidler, ekskursioner og studentermiddag i 3.g. En valgfri deltagelse i en sprogrejse i 3.g (A-niveau 2. fremmedsprog) og eventuet en kortere studietur med Idræt B er ikke inkluderet i beløbet på kr. 8.000.

 Arbejdsmiljø for skolens medarbejdere

Arbejdstilsynet har givet Øregård en grøn smiley for skolens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er vi rigtig stolte af, eftersom der kun er ganske få gymnasier i Danmark, der har opnået dette.

Vi gennemfører jævnligt en APV (ArbejdsPladsVurdering) og har fokus på at sikre, at vi overholder gældende retningslinjer sikkerhedsmæssigt, ligesom vi forsøger at tilpasse arbejdsgange og psykisk arbejdsmiljø i henhold til medarbejdernes svar i APV’en.

Vi bruger desuden trivselsundersøgelser (Professionel kapital) til at vurdere, om der er behov for justeringer af arbejdsforholdene for medarbejderne.

Samlet resultat fysisk APV foråret 2023 Øregård Gymnasium HER

Professionel kapital 2023 HER

 

Persondata

Som led i Øregårds elevadministration behandler vi en række personoplysninger om elever og forældre, ligesom vi behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering af medarbejdere. Behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Læs mere om Øregårds behandling af persondata i forbindelse med elevadministration HER.