Øregård Gymnasium

Faciliteter

Omgivelserne er vigtige for at skabe det bedste studiemiljø og sætte rammerne om det sociale liv. På Øregård fokuserer vi derfor hele tiden på at forbedre faciliteterne, så undervisningen kan foregå optimalt.

Undervisningslokalerne er udstyret med projektorer og interaktive tavler. Det er desuden helt centralt, at vi kan kombinere faglig udfoldelse med fysisk aktivitet. Derfor har vi, ud over vores klasselokaler, studiecenter, elevarbejdspladser, kunstgræsbane, motionscenter og åbne undervisningsmuligheder.

Vi har derudover et nybygget innovationshus indeholdende bl.a. fleksible undervisningslokaler, auditorium og tagterrasse. Innovationshuset giver mulighed for at afprøve nye undervisningsformer og styrke det faglige miljø.