Øregård Gymnasium

Billedkunst

Good artist copy – great artist steal…

Velkommen i Øregårds hyggelige Billedkunstlokaler, som ligger i den gamle patriciervilla Billedhuset. Her må du klatte på bordet, gå i plettet kittel og i det hele taget lade kreativiteten nå nye højder.

Billedkunst er et kreativt og analytisk fag. Du analyserer billedkunst fra forskellige kunstperioder og får et godt kendskab til forskellige ismer.

Kreativt arbejder du med maleri, foto, skulptur og arkitektur, men du behøver ikke have et kunstnerisk talent for at vælge billedkunst. Billedkunst er et godt supplement til fag som dansk, historie, religion og oldtidskundskab.

På Øregård Gymnasium udbydes billedkunst som et etårigt C-niveaufag i 1.g og på B-niveau i 2. eller 3.g, alt efter hvilken studieretning du har.