Besøgsdage, åbent hus og café
Besøgsdage, åbent hus og café
Læs mere
Team Danmark Uddannelses-partner
Team Danmark Uddannelses-partner
Læs mere
Karakterfri klasse
Karakterfri klasse
Læs mere

Velkommen

Besøgsdage, åbent hus og café

Besøgsdage, åbent hus og café

Det har været en herlig tid med besøg af virkelig mange søde og interesserede elever: Vi har afholdt 14 bookede besøgsdage i december/januar, haft fuldt hus til orienteringsaften den 14/1 og festet med over 200 af vores besøgselever, da vi holdt café for besøgselever, besøgsværter, elevudvalgene og 1.g’erne den 27/1. Tak fordi I kom! Vi glæder os til at se rigtig mange af jer igen til august. Se billeder på Facebook fra orienteringsaftenen HER og fra caféen HER.

Hvis du overvejer Øregård, men ikke har nået at besøge os, er du altid velkommen til at komme forbi. Skriv til Tom på ts@oregard.dk eller ring på 30 38 30 37 for at lave en aftale.  Vi glæder os til at møde dig!

Velkommen til Øregård

Velkommen til Øregård Gymnasium

Faglighed, fællesskab og dannelse

På Øregård er vores værdigrundlag faglighed, fællesskab og dannelse. Vi er et gymnasium med et højt fagligt niveau og engagerede lærere, et stærkt fællesskab og en hverdag rig på tradition og fornyelse. Vi gør dig parat til en videregående uddannelse og åbner en verden for personlig udvikling. De mål, du sætter dig, skal have de bedst mulige vilkår. Det tror vi, at de får på Øregård. For os er dannelse en forudsætning for uddannelse.

Vi ved, at du lærer bedst, når du trives. Derfor giver vi dig rammerne for et skoleliv med rum for ambition og passion. Hvor respekt, ansvarlighed og omsorg for hinanden altid er i centrum.

Vi håber, at Øregård vil være med dig, hvor end du skal hen. At vi kan give dig de kompetencer, du skal bruge for at læse videre, men også en almendannelse, så du kan begå dig i verden. Og de venner, du får her på Øregård, er der ofte for livet. 

Hjertelig velkommen til Øregård Gymnasium

Vi er med dig hele vejen

Vi udfordrer dig både intellektuelt og kreativt, så du kan mærke, at du flytter dig

For at give dig den bedste uddannelse gør vi meget for at skabe et inspirerende miljø, der tiltrækker landets bedste undervisere.

I undervisningen samarbejder vi med politikere, forskere, kunstnere og erhvervsliv om nye gode idéer, nye fag og ny undervisning. Vi har et rekordhøjt antal studenter, der fortsætter på universitetsuddannelser.

På Øregård tænker vi i hele mennesker, og måler derfor ikke vores succes på et højt karaktergennemsnit alene. For os er det vigtigst, at du finder dine styrker og bliver rykket mest muligt de 3 år, du er hos os. Derfor er der altid hjælp og støtte til at løse faglige problemer i og uden for skolen eller ekstra udfordringer til alle, der vil.

- Lærerne på Øregård

Indsatsområder

Hvis vi holder øjne og ører åbne, er der altid noget nyt at lære

Det gælder også for lærerne og ledelsen på Øregård, som er i løbende dialog omkring, hvordan vi kan løfte dig og resten af Øregårds elever til det højest mulige niveau, både personligt og fagligt.

Ved at lytte, reflektere og sætte mål, kan vi sammen nå langt. Derfor gennemfører vi jævnligt evalueringer, og bruger svarene som input, når vi tager strategiske beslutninger. På den måde er du med til at påvirke Øregård, både på kort og på lang sigt.

Elevernes evaluering af grundforløbet 2014 har dannet grundlag for 4 indsatsområder for skoleåret 2015/2016: teamarbejde, supervision, globalisering og synlig læring.

Teamarbejde

Teamarbejdet på Øregård, hvor et lærerteam følger en klasse alle tre år, er fast forankret i vores tro på, at kombinationen af støtte og klare rammer danner det bedste grundlag for klassens trivsel og læringsmiljø. Det stemmer overens med elevernes tilbagemeldinger. Derfor har vi valgt at sætte endnu mere ind på teamarbejdet i klasserne.

Supervision

Ligesom du kan få feedback og input fra dine klassekammerater på Øregård, har lærerne gode erfaringer med at være sparringspartnere for hinanden. Derfor vil vi i det kommende skoleår arbejde med planlagte supervisionsforløb blandt lærerne.

Globalisering

Verden i dag er i konstant forandring, og vi ved hvor vigtigt det er for dig og din fremtid, at følge med i udviklingen. Derfor vil vi arbejde målrettet med interkulturelle kompetencer i alle klasser, og særligt på studieretningen Global Studies.

Synlig læring

Efter 15 års grundig research peger forskningen på, at læringsstrategien Synlig Læring/Visible Learning giver øgede resultater. Som et forsøg har vi derfor oprettet en karakterfri klasse i skoleåret 2015/2016, hvor lærerne og den enkelte elev løbende sætter nye mål, og evaluerer processer og målopfyldelse. Klassen bliver fulgt af to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Læs om principperne bag ”Synlig Læring” og Øregårds forsøg med en karakterfri klasse her:

Om Visible Learning/Synlig Læring:


Artikler/indslag om Øregårds forsøg med en karakterfri klasse:

 

 

Sådan ansøger du

Sådan ansøger du

Når du udfylder dit ansøgningsskema, skal du vælge fire ting:

1. Gymnasium
Du har fem muligheder, men husk, at det samme gymnasium kun må vælges én gang.

2. Studieretning
Øregårds 10 forskellige studieretninger kan du finde mere information om her på siden.

3. Andet fremmedsprog
På Øregård kan du vælge mellem: fortsættersprogene fransk og tysk eller begyndersprogene spansk og kinesisk. Vær opmærksom på, at et begyndersprog altid skal vælges på A-niveau. Hvis du vælger spansk/kinesisk, har du altså på forhånd brugt en af dine A-valgfagsbrikker.

4. Kunstnerisk fag
På Øregård kan du vælge mellem billedkunst, mediefag og musik. Hvis du vælger studieretning nr. 9, er dit kunstneriske fag fastlagt på forhånd (mediefag).

Adgangskrav

De betingelser du skal opfylde for at blive optaget direkte i gymnasiet, kan du læse om i Optagelsesbekendtgørelsen og i Bekendtgørelsen om uddannelsesparathed kan du læse om uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner.

Hvis du gerne vil i gymnasiet, men ikke opfylder betingelserne for at blive optaget direkte, har du mulighed for at komme til vurdering eller prøve:

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder, skal du til en UPV. Det er en mundtlig prøve i fagene dansk, engelsk og matematik/fysik samt en personlig samtale.

Optagelsesprøve (OPT)
Hvis du kommer med en anden baggrund, fx. fra en anden type skole eller hvis du har været ude af skolen i et eller flere år, skal du til en OPT. Du optages efter rektors vurdering, evt. på baggrund af en optagelsesprøve.