imageTitle
Besøgsdag på Øregård
Besøgsdag på Øregård

Velkommen

Uden dig, intet Øregård

Hvis du brænder for det, du gør, kommer du længere.

Så let er det. Nu og senere i livet. Men du kan hjælpe motivationen på vej gennem inspiration og trygheden i at vide, at det du laver, bliver til noget. At du bliver til noget, fordi du er et sted, hvor folk er engagerede. For dig, for hinanden og for at gøre en forskel.

Hvis du er ligeglad, bliver du aldrig rigtig glad. Øregård tilbyder trygge rammer med rum til talent, ambition og passion. Men det er stadig kun en ramme. Du er Øregård, og Øregård er, hvad du gør det til. Din energi, viden og indflydelse er det brændstof, som gymnasiet er gjort af.

Vi ved ikke, hvor du ender, men vi ved, at din fremtid bør starte rigtigt. Her, på Øregård, med venner, hvoraf flere vil følge dig resten af livet. Vi håber også, at Øregård vil være med dig resten af livet. At vi kan lære dig, at hvis du brænder for det, du gør, kommer du også længere med alt, hvad du foretager dig. At vi kan inspirere dig til at blive den bedste udgave af dig selv – så du kan inspirere andre til at blive dygtigere, nå længere og opleve mere. Sammen med dig.

Du er Øregård, og Øregård er, hvad du gør det til. Din energi, viden og indflydelse er det brændstof, som gymnasiet er gjort af.

Velkommen til Øregård

Velkommen til Øregård

Øregård GymnasiumPlay
Besøgsdag på Øregård

Oplev en skoledag på Øregård

Overvejer du at søge ind på Øregård? Og vil du gerne have et indtryk af, hvordan det er at gå her?

Så kom på besøgsdag og følg en almindelig skoledag i en af vores 1.g-klasser. Du er på besøg sammen med andre besøgselever, og der er besøgsværter fra klassen, der er sammen med jer hele dagen. En besøgsdag varer fra kl. 8.30 - ca. kl. 14.00.

Se hvilke dage, der er besøgsdage, og tilmeld dig HER.

Uden faglighed, ingen færdighed

Uden faglighed, ingen færdighed

Vi udfordrer dig både intellektuelt og kreativt, så du kan mærke, at du flytter dig og får prøvet grænser af. For at give dig den bedste uddannelse gør vi meget for at skabe et inspirerende miljø, der tiltrækker landets bedste undervisere. I undervisningen samarbejder vi med politikere, forskere, kunstnere og erhvervsliv om nye gode idéer, nye fag og ny undervisning. Vi har et rekordhøjt antal studenter, der fortsætter på universitetsuddannelser. Men vi måler ikke vores succes på et højt karaktergennemsnit alene. For os er det vigtigst, at du finder dine styrker og bliver rykket mest muligt de 3 år, du er hos os. Derfor er der altid hjælp og støtte til at løse faglige problemer i og uden for skolen eller ekstra udfordringer til alle, der vil.

Uden venskab, intet fællesskab

Farmor/mentor-ordning

Dumme tanker og følelser kan snakkes væk
Brug for mere selvtillid? Rod i hovedet? Svært med venner eller familie?

Har du brug for en personlig samtale, hvor du kan lære at tackle dine problemer på en bedre måde og få mere energi og glæde, så kontakt Janne Rosenmejer. Du kan enten skrive på Lectio (JR) eller på mail Janne@Rosenmejer.dk.

Alle samtaler holdes fortroligt og bliver ikke videregivet til skole/lærere

Læs mere her

Hos os bliver du en del af et fællesskab, som bygger på gensidig respekt, kærlighed og engagement. Vi ved, at venskaber er vigtige for, at dine 3 gymnasieår også bliver de bedste i dit liv. Derfor gør vi meget for at styrke sammenholdet og følge med i, om du har det godt. Vi har et meget stærkt elevdemokrati, hvor dine meninger bliver hørt. Elevrådet er med til at tage vigtige beslutninger, og her har alle mulighed for at påvirke skolens hverdag. Du kan også være med til at arrangere nogle af Danmarks bedste fester, caféer og elevarrangementer i Festudvalget, som fungerer på tværs af klasser og årgange.

Sådan ansøger du

Sådan ansøger du

Når du udfylder dit ansøgningsskema, skal du vælge fire ting:

1. Gymnasium
Du har fem muligheder, men husk, at det samme gymnasium kun må vælges én gang.

2. Studieretning
Øregårds 10 forskellige studieretninger kan du finde mere information om her på siden.

3. Andet fremmedsprog
På Øregård kan du vælge mellem: fortsættersprogene fransk og tysk eller begyndersprogene spansk og kinesisk. Vær opmærksom på, at et begyndersprog altid skal vælges på A-niveau. Hvis du vælger spansk/kinesisk, har du altså på forhånd brugt en af dine A-valgfagsbrikker.

4. Kunstnerisk fag
På Øregård kan du vælge mellem billedkunst, mediefag og musik. Hvis du vælger studieretning nr. 9, er dit kunstneriske fag fastlagt på forhånd (mediefag).

Øregårds 10 studieretninger (2014/2015):

Naturvidenskabelige
1. Matematik A – Fysik B – Kemi B (Naturvidenskabslinjen)
2. Biologi A – Idræt B – Matematik B (Biologi & idræt)

Samfundsvidenskabelige
3. Samfundsfag A – Idræt B – Matematik B (Samfund & idræt)
4. Samfundsfag A – Matematik B – Erhvervsøkonomi C (International politik & økonomi)
5. Samfundsfag A – Matematik B– Filosofi C (Globalisering, politik & filosofi)
6. Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B (USA-linjen)
7. Samfundsfag A – Matematik B – Innovation C (Innovation, samfund og økonomi)
8. Samfundsfag A – Matematik B – Psykologi B (Menneske og samfund)

Sproglige
9. Engelsk A – Mediefag B – Samfundsfag B (Medie & kommunikation)
10. Kinesisk A – Engelsk A – Matematik B (Kina-linjen)

Regler og klagemuligheder

Læs om reglerne om optagelse til de gymnasiale uddannelser: Optagelsesregler på UVM

Se også www.optagelse.dk (under ungdomsuddannelser) hvor du bl.a. kan hente et ansøgningsskema: http://www.optagelse.dk/.

Med UddannelsesGuidens værktøj Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen kan give direkte adgang til ud fra de fag, du vælger eller har valgt.

Overvejer du at klage så læs her: klagemuligheder