Besøgsdag på Øregård
Besøgsdag på Øregaard følg en almindelig skoledag i en af vores 1.g-klasser. Du er på besøg sammen med andre besøgselever, og der er besøgsværter fra...
Besøgsdag på Øregård
Læs mere
Team Danmark Uddannelses-partner
Team Danmark Uddannelses-partner
Læs mere
Karakterfri klasse
Karakterfri klasse
Læs mere
Åbent hus torsdag d. 14/1
Vil du vide hvordan der ser ud bag Øregårds facade, se skolens faciliteter og høre hvad det kommende års studieretninger byder på? Så kom til...
Åbent hus torsdag d. 14/1
Læs mere

Velkommen

Besøgsdag på Øregård

Oplev en skoledag på Øregård

Overvejer du at søge ind på Øregård? 

Så kom på besøgsdag og følg en almindelig skoledag i en af vores 1.g-klasser. Du er på besøg sammen med andre besøgselever, og der er besøgsværter fra Øregård som glæder sig til at vise jer rundt og fortælle om skolen. Besøgsværterne er sammen med jer hele dagen. En besøgsdag varer fra kl. 8.30 - ca. kl. 14.00.

Se hvilke dage, der er besøgsdage, og tilmeld dig HER.

Vi glæder os til at lære dig at kende

Velkommen til Øregård

Velkommen til Øregård Gymnasium

Faglighed, fællesskab og dannelse

På Øregård er vores værdigrundlag faglighed, fællesskab og dannelse. Vi er et gymnasium med et højt fagligt niveau og engagerede lærere, et stærkt fællesskab og en hverdag rig på tradition og fornyelse. Vi gør dig parat til en videregående uddannelse og åbner en verden for personlig udvikling. De mål, du sætter dig, skal have de bedst mulige vilkår. Det tror vi, at de får på Øregård. For os er dannelse en forudsætning for uddannelse.

Vi ved, at du lærer bedst, når du trives. Derfor giver vi dig rammerne for et skoleliv med rum for ambition og passion. Hvor respekt, ansvarlighed og omsorg for hinanden altid er i centrum.

Vi håber, at Øregård vil være med dig, hvor end du skal hen. At vi kan give dig de kompetencer, du skal bruge for at læse videre, men også en almendannelse, så du kan begå dig i verden. Og de venner, du får her på Øregård, er der ofte for livet. 

Hjertelig velkommen til Øregård Gymnasium

Åbent hus torsdag d. 14/1

Kom til orienteringsaften på Øregård

Vil du vide hvordan der ser ud bag Øregårds facade, se skolens faciliteter og høre hvad det kommende års studieretninger byder på? Og har du lyst til at møde Øregårds elever og lærere, og høre dem fortælle om hverdagen på Øregård?

Så kom til orienteringsaften torsdag den 14. januar 2015 kl. 19.30. Her kan du møde eleverne, lærerne og ledelsen, høre om de udbudte studieretninger 2016/2017, se dig omkring på skolen og få en snak om livet på Øregård.

Det er et åbent hus arrangement, så tilmelding er ikke nødvendig.

Vi glæder os til at se dig!

Vi er med dig hele vejen

Vi udfordrer dig både intellektuelt og kreativt, så du kan mærke, at du flytter dig

For at give dig den bedste uddannelse gør vi meget for at skabe et inspirerende miljø, der tiltrækker landets bedste undervisere.

I undervisningen samarbejder vi med politikere, forskere, kunstnere og erhvervsliv om nye gode idéer, nye fag og ny undervisning. Vi har et rekordhøjt antal studenter, der fortsætter på universitetsuddannelser.

På Øregård tænker vi i hele mennesker, og måler derfor ikke vores succes på et højt karaktergennemsnit alene. For os er det vigtigst, at du finder dine styrker og bliver rykket mest muligt de 3 år, du er hos os. Derfor er der altid hjælp og støtte til at løse faglige problemer i og uden for skolen eller ekstra udfordringer til alle, der vil.

- Lærerne på Øregård

Indsatsområder

Hvis vi holder øjne og ører åbne, er der altid noget nyt at lære

Det gælder også for lærerne og ledelsen på Øregård, som er i løbende dialog omkring, hvordan vi kan løfte dig og resten af Øregårds elever til det højest mulige niveau, både personligt og fagligt.

Ved at lytte, reflektere og sætte mål, kan vi sammen nå langt. Derfor gennemfører vi jævnligt evalueringer, og bruger svarene som input, når vi tager strategiske beslutninger. På den måde er du med til at påvirke Øregård, både på kort og på lang sigt.

Elevernes evaluering af grundforløbet 2014 har dannet grundlag for 4 indsatsområder for skoleåret 2015/2016: teamarbejde, supervision, globalisering og synlig læring.

Teamarbejde

Teamarbejdet på Øregård, hvor et lærerteam følger en klasse alle tre år, er fast forankret i vores tro på, at kombinationen af støtte og klare rammer danner det bedste grundlag for klassens trivsel og læringsmiljø. Det stemmer overens med elevernes tilbagemeldinger. Derfor har vi valgt at sætte endnu mere ind på teamarbejdet i klasserne.

Supervision

Ligesom du kan få feedback og input fra dine klassekammerater på Øregård, har lærerne gode erfaringer med at være sparringspartnere for hinanden. Derfor vil vi i det kommende skoleår arbejde med planlagte supervisionsforløb blandt lærerne.

Globalisering

Verden i dag er i konstant forandring, og vi ved hvor vigtigt det er for dig og din fremtid, at følge med i udviklingen. Derfor vil vi arbejde målrettet med interkulturelle kompetencer i alle klasser, og særligt på studieretningen Global Studies.

Synlig læring

Efter 15 års grundig research peger forskningen på, at læringsstrategien Synlig Læring/Visible Learning giver øgede resultater. Som et forsøg har vi derfor oprettet en karakterfri klasse i skoleåret 2015/2016, hvor lærerne og den enkelte elev løbende sætter nye mål, og evaluerer processer og målopfyldelse. Klassen bliver fulgt af to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Læs om principperne bag ”Synlig Læring” og Øregårds forsøg med en karakterfri klasse her:

Om Visible Learning/Synlig Læring:


Artikler/indslag om Øregårds forsøg med en karakterfri klasse:

 

 

Sådan ansøger du

Sådan ansøger du

Når du udfylder dit ansøgningsskema, skal du vælge fire ting:

1. Gymnasium
Du har fem muligheder, men husk, at det samme gymnasium kun må vælges én gang.

2. Studieretning
Øregårds 10 forskellige studieretninger kan du finde mere information om her på siden.

3. Andet fremmedsprog
På Øregård kan du vælge mellem: fortsættersprogene fransk og tysk eller begyndersprogene spansk og kinesisk. Vær opmærksom på, at et begyndersprog altid skal vælges på A-niveau. Hvis du vælger spansk/kinesisk, har du altså på forhånd brugt en af dine A-valgfagsbrikker.

4. Kunstnerisk fag
På Øregård kan du vælge mellem billedkunst, mediefag og musik. Hvis du vælger studieretning nr. 9, er dit kunstneriske fag fastlagt på forhånd (mediefag).

Adgangskrav

De betingelser du skal opfylde for at blive optaget direkte i gymnasiet, kan du læse om i Optagelsesbekendtgørelsen og i Bekendtgørelsen om uddannelsesparathed kan du læse om uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner.

Hvis du gerne vil i gymnasiet, men ikke opfylder betingelserne for at blive optaget direkte, har du mulighed for at komme til vurdering eller prøve:

Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)
Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder, skal du til en UPV. Det er en mundtlig prøve i fagene dansk, engelsk og matematik/fysik samt en personlig samtale.

Optagelsesprøve (OPT)
Hvis du kommer med en anden baggrund, fx. fra en anden type skole eller hvis du har været ude af skolen i et eller flere år, skal du til en OPT. Du optages efter rektors vurdering, evt. på baggrund af en optagelsesprøve.