mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Sådan ansøger du

Sådan ansøger du

Sådan ansøger du

Når du udfylder dit ansøgningsskema, skal du vælge tre ting:

1. Gymnasium
Du har fem muligheder, og det samme gymnasium må kun vælges én gang.

2. Andet fremmedsprog
På Øregård kan du vælge mellem fortsættersprogene fransk og tysk eller begyndersprogene spansk og kinesisk. Vær opmærksom på, at et begyndersprog altid vælges på A-niveau.

3. Kunstnerisk fag
I 1.g skal du vælge et kunstnerisk fag. På Øregård kan du vælge enten billedkunst, musik eller mediefag.

Regler og klagemuligheder

Læs om reglerne om optagelse til de gymnasiale uddannelser: Optagelsesregler på UVM.

Se også www.optagelse.dk (under ungdomsuddannelser) hvor du bl.a. kan hente et ansøgningsskema: www.optagelse.dk.

Med UddannelsesGuidens værktøj Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen kan give direkte adgang til ud fra de fag, du vælger eller har valgt.

Overvejer du at klage, så læs her: klagemuligheder.