mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Indsatsområder

Indsatsområder

Hvis vi holder øjne og ører åbne, er der altid noget nyt at lære

Det gælder også for lærerne og ledelsen på Øregård, som er i løbende dialog omkring, hvordan vi kan løfte dig og resten af Øregårds elever til det højest mulige niveau, både personligt og fagligt.

Ved at lytte, reflektere og sætte mål, kan vi sammen nå langt. Derfor gennemfører vi jævnligt evalueringer, og bruger svarene som input, når vi tager strategiske beslutninger. På den måde er du med til at påvirke Øregård, både på kort og på lang sigt.

Elevernes evaluering af grundforløbet har dannet grundlag for vores nuværende indsatsområder: teamarbejde, globalisering og synlig læring.

Teamarbejde

Teamarbejdet på Øregård, hvor et lærerteam følger en klasse alle tre år, er fast forankret i vores tro på, at kombinationen af støtte og klare rammer danner det bedste grundlag for klassens trivsel og læringsmiljø. Det stemmer overens med elevernes tilbagemeldinger. Derfor har vi valgt at sætte endnu mere ind på teamarbejdet i klasserne.

Globalisering

Verden i dag er i konstant forandring, og vi ved hvor vigtigt det er for dig og din fremtid, at følge med i udviklingen. Derfor vil vi arbejde målrettet med interkulturelle kompetencer i alle klasser, og særligt på studieretningen Global Studies.

Synlig læring

Efter 15 års grundig research peger forskningen på, at læringsstrategien Synlig Læring/Visible Learning giver øgede resultater. Som et forsøg oprettede vi derfor en karakterfri klasse i skoleåret 2015/2016, hvor lærerne og den enkelte elev løbende satte nye mål og evaluerede processer og målopfyldelse. Klassen blev fulgt af to læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet. Forsøget var en stor succes, og karakterfrihed er nu bredt ud til grundforløbet i alle 1.g klasser. I 2017 modtog vi Undervisningsmiljøprisen for vores arbejde med karkaterfrihed. Læs om principperne bag ”Synlig Læring” og Øregårds forsøg med en karakterfri klasse HER.