mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

COVID-19

COVID-19

Coronahåndtering 2020

På Øregård Gymnasium følger vi løbende Sundhedsstyrelsens retningslinjer i forhold til håndtering af COVID-19. Det betyder helt konkret, at vi planlægger en hverdag for eleverne, som hele tiden lever op til de krav, som sundhedsmyndighederne udstikker.

Vi sørger for, at håndsprit er tilgængeligt for lærere og elever, lufter ud, rengør lokalerne samt sørger for den fysiske opdeling af eleverne, som vi skal. Som noget nyt skal både elever og lærere bære mundbind eller ansigtsvisir gældende fra torsdag den 29. oktober 2020.

Om brugen af mundbind og ansigtsvisir:

Helt konkret er det lovligt at bruge:

1: Engangsmundbind, som dækker næse og mund og slutter tæt til ansigtet.
2: Stofmundbind, som dækker næse og mund og slutter tæt til ansigtet.
3: Ansigtsvisirer, som dækker øjne, næse og mund.

Såkaldte mundvisirer er ikke godkendte.

Sådan skal du bruge dit mundbind/ansigtsvisir:

1: Engangsmundbind må bruges i to-fire timer, før det skal udskiftes.
2: Stofmundbind må bruges i op til fire timer. Efterfølgende skal de vaskes på 60 grader.
3: Ansigtsvisirer skal vaskes minimum én gang dagligt med brun sæbe og vand.

Husk, at både mundbind og ansigtsvisirer er personlige, og de må derfor ikke deles med andre. For at undgå unødig fourening med plastik, er det derudover vigtigt, at du kasserer dine engangsmundbind i skraldespanden, så de ikke lander i naturen.

Sådan håndterer vi enkelte COVID-19-smittede på Øregård Gymnasium:

Af Sundhedsstyrelsens 3. udgave af "Forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i dagtilbud, skoler, ungdoms- og voksenuddannelser" fremgår det, at på ungdoms- og voksenuddannelser anbefales det, at smittede elever selv identificerer og orienterer deres nære kontakter på uddannelsesstedet. Ledelsen kan bistå, hvis eleven ønsker det.

Det anbefales ikke, at hele klasser hjemsendes, da man ikke per automatik anser klassekammerater for at være en nær kontakt til den smittede. Det skyldes, at kontaktmønstre i mindre grad vil følge klasseskel i vores elevers aldersgruppe.

Kun elever, der opfylder kriterierne for at være en nær kontakt til den smittede, bør følge programmet for smitteopsporing af nære kontakter med to test på fjerde- og sjettedagen.

Oplever vi, at elever eller deres pårørende enten er smittet med corona eller er i en venteposition, hvor de afventer testsvar, tager vi ved tvivlsspørgsmål i hver enkelt tilfælde kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og følger deres konkrete anvisninger.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er smittet med coronavirus, skal du gøre følgende:

1: Kontakt egen læge og fortæl om dine symptomer. Du skal ikke komme på gymnasiet med feber, hoste, stærk hovedpine og træthed, nedsat smags- eller lugtesans, m.m.

2: Hvis du skal testes, skal du blive hjemme, indtil du har fået svar på testen. Du skal orientere dine lærere, som vil sende dig materiale, så du kan følge undervisningen hjemmefra. Hvis du er for syg til at deltage i undervisningen, får du fravær, men der tages hensyn til årsagen i det samlede billede af dit fravær. Derfor skal du huske at angive "coronarelateret fravær" som fraværsårsag.

3: Er testen negativ, kan du atter komme på gymnasiet. Er den positiv, skal du give os besked hurtigst muligt samt følge lægens anvisninger.

En stor og vigtig brik i at undgå smittespredning er, at vores elever er gode til at tage ansvar og tænke sig om. Vi vil i den forbindelse gerne opfordre alle vores elever til at udvise samfundssind. Det betyder, at man skal overholde myndighedenes retningslinjer for at undgå smittespredning: Vask hænder hyppigt, brug håndsprit, undgå håndtryk og kram, hold en afstand på ca. en meter fra andre mennesker, nys og host i ærmet, husk skolens ensretninger og tiltag i forhold til, hvordan man må færdes fysisk på skolen - og bliv hjemme, hvis du er syg.

Derudover skal du huske at bruge mundbind, hvis du benytter dig af offentlig transport til og fra gymnasiet.

Hvis du overvejer at rejse, skal du overveje følgende:

På Øregård Gymnasium følger vi Udenrigsministeriets retningslinjer for rejseaktivitet. Det vil helt konkret sige, at vi følger Udenrigsministeriets farver i rejsevejledningerne, når vi vurderer, om en elev skal i karantæne, før han eller hun atter kan komme på gymnasiet:

1: Rejser du til et grønt land, kan du komme på gymnasiet uden, at du skal i karantæne ved hjemkomst.

2: Rejser du til et gult land, skal du ikke nødvendigvis i karantæne ved hjemkomsten.

3: Rejser du til et orange land, skal du i 14 dages karantæne ved hjemkomsten.

4: Rejser du til et rødt land, skal du i 14 dages karantæne ved hjemkomsten.

Vi glæder os til, at vi atter kan vende tilbage til hverdagen, men i mellemtiden så pas godt på jer selv og hinanden.