mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Adgangskrav

Adgangskrav

Adgangskrav

De betingelser, du skal opfylde for at blive optaget direkte i gymnasiet, kan du læse om i Optagelsesbekendtgørelsen, og i Bekendtgørelsen om uddannelsesparathed kan du læse om uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesplaner.

Optagelsesprøve

Hvis du gerne vil i gymnasiet, men ikke opfylder betingelserne for at blive optaget direkte, har du mulighed for at komme til optagelsesprøve. Det gælder både, hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat af din skole eller UU-vejleder, eller hvis du kommer med en anden baggrund, fx. fra en anden type skole, eller hvis du har været ude af skolen i et eller flere år.

Optagelsesprøven er en skriftlig 4-timers prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi samt en personlig samtale. Du kan læse om prøven i Optagelsesbekendtgørelsen.