mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Fagene

Fagene

Fagenes uddannelsesmål

De studieretninger, du kan vælge på Øregård, er sammensat af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Fagene skal tilsammen sikre, at du opnår almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Undervisningsministeriet har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af hvert fags mål og indhold.

Studieplaner

Lærerne på Øregård har derudover udarbejdet en studieplan for hvert fag, hvor du kan få et overblik over hvilke emner, der er gennemgået, hvilke arbejdsformer der er anvendt, og hvordan fagene spiller sammen. Du kan se studieplanerne for alle nuværende klasser i Lectio. Vælg først den ønskede klasse og derefter menupunktet Studieplan i menuen over skemaet.