mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Eksamen

Eksamen

Det ender sådan her!

Det ender sådan her!

Studentereksamen

En studentereksamen består af minimum 9 prøver, inkl. Studieretningsprojektet (SRP) og AT-eksamen, som begge er obligatoriske. Studentereksamen kan omfatte prøver i alle fag, undtagen idræt på C-niveau. Mindst 3 eksaminer skal være skriftlige og mindst 3 skal være mundtlige. For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én.

Efter 2.g skal du have været oppe i mindst to prøver. Det er kun prøver på det højeste niveau, du har faget, der tæller med, dvs. har du været til eksamen i et fag i 1.g - og vælger dette som valgfag i 3.g - tæller 1.g prøven ikke med i de 9.

For at blive indstillet til eksamen, skal du have været studieaktiv i henhold til Øregårds studie- og ordensregler. I Undervisningsministeriets prøve- og eksamenskalender kan du se mulige prøvedatoer for 19/20. Den samlede eksamensplan udmeldes den 16 . maj 2019 og vil kunne ses i Lectio.

I god tid inden der afholdes prøver og eksaminer, bliver du orienteret om retningslinjerne ved mundtlig og skriftlig eksamen på Øregård.