Team Danmark International politik og økonomi

Team Danmark International politik og økonomi
Samfundsfag A
Matematik A
Idræt B

Verden globaliseres, og der er behov for fælles politiske løsninger. Hvem er spillerne, og hvem har magten til at ændre verden? Hvad afgør, hvem der får mest international politisk indflydelse? Er det militær eller økonomisk styrke? Eller diplomati og forskning?

IPØ er studiet af økonomi, politik og erhvervsliv i et internationalt perspektiv. Vi stiller skarpt på danske og europæiske samfundsforhold samt på USA’s og BRIK-landenes roller i en ny verdensorden.

I samfundsfag lærer du at analysere og vurdere aktuelle internationale forhold, der påvirker Danmark. Fokus er på aktuelle økonomiske, politiske konflikter eller krige og på, hvordan Danmark kan forholde sig til verdens udvikling.

I matematik lærer du at lave og vurdere økonomiske modeller og anvende statistik i forhold til fx meningsmålinger og opinionsundersøgelser. Faget styrker din evne til at tænke logisk og giver dig en forståelse for økonomiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Det er oplagt at kombinere IPØ med valgfaget erhvervsøkonomi, der tager fat i aktuelle erhvervsøkonomiske problemstillinger både nationalt og internationalt. Eller du kan vælge psykologi eller et ekstra fremmedsprog for at udvikle dine interkulturelle og sproglige kompetencer.

Denne studieretning tilbydes kun til elever med Team Danmark-godkendelse.