mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Om Øregård

Introdagene 2020

Introdagene 2020

Introdagene 2020

Når du starter på Øregård, er der introværter, der har sørget for nogle sjove og spændende introdage, så du og de andre nye elever bliver rystet godt sammen og hurtigt kommer til at føle jer hjemme på skolen.

I 2020 havde vi nogle super gode introdage, som var med til at give 1.g-eleverne en god og tryg start på Øregård.

Du kan se billeder fra Introugen her (albums på Facebook): Første skoledag, anden skoledag og introcafén den tredie dag.

I år er der imidlertid nogle ting, vi må gøre anderledes, end vi plejer, da Covid-19 fortsat præger hverdagen på skolen. Vi vil imidlertid gøre alt, hvad vi kan for, at I alligevel får en både sjov og hyggelig Introuge.

Her kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du møder om morgenen:

  1. Ved ankomst til skolen skal du vaske hænder eller afspritte hænder.
  2. Du skal til hver en tid holde en meters afstand til andre – både inden- og udendørs.
  3. Du skal så vidt muligt begrænse din færdsel indendørs på skolen til kun at omfatte undervisningslokaler.
  4. Ved timestart skal du afspritte hænder.
  5. I undervisningslokalerne skal der altid stå et vindue åbent -og der skal luftes grundigt ud i pauserne.
  6. Kantinen må benyttes, men også her skal der holdes afstand. I vil få nærmere besked om opdelt åbningstid.
  7. Fitness og omklædningsrum i Idræt må desværre ikke benyttes uden for idrætsundervisningen indtil efterårsferien. Herefter evaluerer vi situationen igen.
Kalender

Ferieplan for skoleåret 2021/22

21/2022

11/8: Skolestart for alle 1g klasser

18/10-22/10: Efterårsferie

12/11: Årsbalsfridag

18/12-2/1: Juleferie

11/2-20/2: Vinterferie

9/4-18/4: Påskeferie

13/5: Store Bededag

16/5: Sidste skoledag

17/5: Første mulige prøvedag

26/5-27/5: Kristi Himmelfart

6/6: 2. Pinsedag

22/6: Sidste mulige eksamensdag

24/6: Translokation

22/2023

4/8: Kontoret åbner (telefoner først fra 5/8)

8/8: Opstart lærere

10/8: Opstart nye 1. g'ere

11/8: Opstart 2. og 3. g'ere

Se daglige ændringer i Lectio HER (kræver elev-login).

Se, detaljeret plan for skoleåret 2022 her (pdf-fil)

Faciliteterne

Faciliteterne

På Øregård fokuserer vi hele tiden på at forbedre faciliteterne, så undervisningen kan foregå optimalt.

Undervisningslokalerne er udstyret med projektorer og interaktive tavler. Det er desuden helt centralt, at vi kan kombinere faglig udfoldelse med fysisk aktivitet. Derfor har vi, ud over vores klasselokaler, studiecenter, elevarbejdspladser, kunstgræsbane, motionscenter og åbne undervisningsmuligheder.

Vi har derudover et nybygget innovationshus indeholdende bl.a. fleksible undervisningslokaler, auditorium og tagterrasse. Innovationshuset giver mulighed for at afprøve nye undervisningsformer og styrke det faglige miljø.

Øregård Gymnasiums faciliteter

Om Øregård

Innovationshuset

Elevdemokrati

Elevråd og andre udvalg

På Øregård har du mulighed for at påvirke dagligdagen, ledelsens beslutninger og skolens fremtid ved at være aktiv i et eller flere af skolens udvalg. Elevrådet er skolens vigtigste udvalg, og består af to elever fra hver klasse - én repræsentant og én suppleant. Elevrådet er dit talerør til ledelsen, og har to repræsentanter siddende i skolens bestyrelse. Blandt de mange vigtige opgaver, som elevrådet tager sig af, står udvalget også for at revidere deres egen IT-politik, som gælder for alle skolens elever. Du kan se den HER.

 

Du kan også være med i Introudvalget, som hvert år gør rigtig meget ud af at tage godt imod vores nye 1.g’ere, Eventudvalget, som arrangerer alle fester og caféer, Redaktionen, som vedligeholder skolens profiler på de sociale medier, OD-udvalget, som arrangerer Operation Dagsværk eller andre af skolens mange udvalg.

God trivsel giver god læring

Du lærer bedst når du trives godt. Det ved vi på Øregård, og derfor holder vi løbende øje med, at vi giver dig de bedst mulige vilkår i din gymnasietid. Det gør vi bl.a. ved, sammen med elevrådet og skolens pædagogiske udvalg, at arbejde med elevtrivselsundersøgelser, ligesom både lærere og ledelse altid gerne vil høre, hvis du har idéer til hvordan vi kan gøre tingene anderledes og bedre.

Øregårds tidslinie

Øregårds tidslinie

1903: Øregård Gymnasium blev grundlagt af V. Plockross under navnet Plockross' Skole.

1919: Gentofte Kommune overtager skolen og skifter navnet til Øregård Gymnasium

1924: Skolen flyttede ind i en ny hovedbygning på Gersonsvej 32 tegnet af arkitekterne G.B. Hagen og Edvard Thomsen. Bygningen er i dag fredet.

1903 – 2003: Øregård fylder 100 år. Skolens historie bliver skildret i Helle Askgaards og Kamma Haugans bog Tidsbilleder 1903-2003.

Ledelsesstruktur

Øregårds bestyrelse

På Øregård er der et godt samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen omkring fastsættelse og gennemførsel af lang- og kortsigtede målsætninger for skolen. Bestyrelsen afholder ca. 5 møder årligt, og er derudover altid til rådighed, hvis der opstår situationer der kræver hurtig handling.

Øregårds bestyrelse for skoleåret 2019/2020

Karen Riis Kjølbye, formand, udpeget af bestyrelsen
Michael Fenger, udpeget af regionen
Jørgen Erik Frandsen, udpeget af Rektorkollegiet
Peter Møller Hansen, udpeget af Tranegårdskolen
Louise Stampe Berggreen, valgt af personalet
Svend Ranvig-Christensen valgt af personalet
Elevrepræsentant med stemmeret - endnu ikke valgt
Elevrepræsentant uden stemmeret - endnu ikke valgt

Referater af bestyrelsesmøder

2011: Møde nr. 18, 19, 20, 21
2012: Møde nr. 22, 23, 24, 25, 26
2013: Møde nr. 27, 28, 29, 30, 31
2014: Møde nr. 32, 33, 34, 35, 36
2015: Møde nr. 37, 38, 39
2016: Møde nr. 40, 41, 42
2017: Møde nr. 43, 44
2018: Møde nr. 45, 46, 47

Vedtægt og forretningsorden

Bestyrelsen arbejder efter en vedtægt, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 18. marts 2014 og offentliggjort på skolens hjemmeside i april 2014. Bestyrelsens opgaver og ansvar er desuden beskrevet i forretningsordenen for Øregård Gymnasiums bestyrelse.

Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen og rektor har indgået en resultatlønskontrakt, hvori der er fokus på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt at prioritere. Hvert år vurderes det i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt, hvor graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Rektors resultatlønskontrakt 1314
Udmøntning
af resultatlønskontrakt 1314 (Se Ad. 9)

Rektors resultatlønskontrakt 1415
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1415 (Se Ad. 10)

Rektors resultatlønskontrakt 1516
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1516 (Se Ad. 11)

Rektors resultatlønskontrakt 1617
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1617 (Se Ad. 7)

Rektors resultatlønskontrakt 1718
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1718 (Se Ad. 9)

Rektors resultatlønskontrakt 1819

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Øregårds studie- og ordensregler skal sikre, at undervisningen kan opfylde formålet med uddannelsen til studentereksamen og medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø for skolens elever.

Vi har også vedtaget et sæt regler for snyd.

Besøg Øregård

Besøg os

Hvis du kunne tænke dig at se Øregård med egne øjne, fornemme atmosfæren og høre, hvad vi kan tilbyde, er du altid velkommen til at komme forbi. Skriv til Tom på ts@orgd.dk eller ring på 30 38 30 37 for at lave en aftale. Vi glæder os til at møde dig!

Godt at vide

Nøgletal

På Øregård har vi hele tiden fokus på at udfordre dig til toppen af dit potentiale. Den indstilling giver gode resultater, og derfor er vi blandt et af de gymnasier i Danmark, der sender flest elever til de videregående uddannelser.

Undervisningsministeriets har udarbejdet en statistik på området, så du kan se, hvad det betyder i tal. Du kan også se tallene for hhv. Hovedstaden og Hele landet ved at skifte område og klikke på Vis rapport:

  • Hvilke uddannelser søger Øregårds studenter ind på?


For at skabe de bedste vilkår for en god studentereksamen, arbejder vi kontinuerligt med at nedbringe både fysisk og skriftligt fravær. Du kan se statistikken for fravær i skoleåret 2017/18 samt måltal for 2018/19 HER.

Kvalitetssikring

På Øregård arbejder vi hele tiden på at have det bedste undervisnings- og arbejdsmiljø. For at sikre, at tanker og ord bliver til handling og resultater, gennemfører vi jævnligt evalueringer der kan vise os hvor det går godt, og hvor vi kan optimere.

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøet på Øregård er godt, og det vil vi gerne have, at det bliver ved med at være. Derfor gennemfører vi hvert år elevtrivselsundersøgelser bl.a. grundforløbsevaluering for alle 1.g-elever. Se evalueringen for 2018 HER.

I 2014 deltog alle Øregårds elever desuden i Statens Institut for Folkesundheds undersøgelse ”Ungdomsprofilen" og i skoleåret 2018/2019 deltager vi, sammen med landets øvrige gymnasier, i Undervisningsministeriets trivselsmåling.

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har givet Øregård en grøn smiley for skolens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er vi rigtig stolte af, eftersom der kun er ganske få gymnasier i Danmark, der har opnået dette.

Vi gennemfører jævnligt en APV (ArbejdsPladsVurdering) og har fokus på at sikre, at vi overholder gældende retningslinjer sikkerhedsmæssigt, ligesom vi forsøger at tilpasse arbejdsgange og psykisk arbejdsmiljø i henhold til medarbejdernes svar i APV'en. Vi bruger desuden trivselsundersøgelser til at vurdere, om der er behov for justeringer af arbejdsforholdene for medarbejderne.

I 2016 gennemførte vi en trivselsundersøgelse blandt lærerne og senest i 2017 deltog medarbejderne i Gymnasieskolernes Lærerforenings landsdækkende APV "Professionel Kapital".

Deltagerbetaling

Øregård er et offentligt gymnasium og undervisningen er gratis. I løbet af de tre år skal du påregne udgifter til studieture, max kr. 10.000,- i alt, samt mindre udgifter til uddannelsesmidler, ekskursioner, hyttetur i 1.g og studentermiddag i 3.g.

Persondata

Som led i Øregårds elevadministration behandler vi en række personoplysninger om elever og forældre, ligesom vi behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering af medarbejdere. Behandlingen af persondata sker i overensstemmelse med god databehandlingsskik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Læs mere om Øregårds behandling af persondata i forbindelse med elevadministration i denne PDF-fil.

Læs mere om Øregårds behandling af persondata i forbindelse med rekruttering af medarbejdere i denne PDF-fil.