Om Øregård

Kalender

Ferieplan for skoleåret 2016/2017

Skolestart 1.g 10/8 2016
Skolestart 2.g og 3.g 11/8 2016
Efterårsferie 15/10 - 23/10 2016
Juleferie 21/12 - 2/1 2016/2017
Vinterferie 11/2 - 19/2 2017
Påskeferie 8/4 - 17/4 2017
St. Bededag 12/5 - 14/5 2017
Kristi Himmelfart 25/5 - 28/5 2017
Pinse og Grundlovsdag 3/6 - 5/6 2017
Translokation 23/6 2017
------------------------------
Skolestart 1.g 14/8 2017
Skolestart 2.g og 3.g 15/8 2017

Se en detaljeret kalender for det indeværende skoleår 2016/2017 HER.

Se daglige ændringer i Lectio HER.

Se ferieplanen for det kommende skoleår 2017/2018 HER.

 

 

Faciliteterne

Faciliteterne

På Øregård fokuserer vi hele tiden på at forbedre faciliteterne, så undervisningen kan foregå optimalt.

Undervisningslokalerne er udstyret med projektorer og interaktive tavler. Det er desuden helt centralt, at vi kan kombinere faglig udfoldelse med fysisk aktivitet. Derfor har vi, ud over vores klasselokaler, studiecenter, elevarbejdspladser, kunstgræsbane, motionscenter og åbne undervisningsmuligheder.

I sommeren 2014 byggede vi et nyt innovationshus indeholdende bl.a. fleksible undervisningslokaler, auditorium og tagterrasse. Innovationshuset giver mulighed for at afprøve nye undervisningsformer og styrke det faglige miljø.

Øregård Gymnasiums faciliteter

Det nye innovationshus

Elevdemokrati

Elevråd og andre udvalg

På Øregård har du mulighed for at påvirke dagligdagen, ledelsens beslutninger og skolens fremtid ved at være aktiv i et eller flere af skolens udvalg. Elevrådet er skolens vigtigste udvalg, og består af to elever fra hver klasse - én repræsentant og én suppleant. Elevrådet er dit talerør til ledelsen, og har to repræsentanter siddende i skolens bestyrelse.

Du kan også være med i Introudvalget, som hvert år gør rigtig meget ud af at tage godt imod vores nye 1.g’ere, Eventudvalget, som arrangerer alle fester og caféer, Redaktionen, som vedligeholder skolens profiler på de sociale medier, OD-udvalget, som arrangerer Operation Dagsværk eller andre af skolens mange udvalg.

God trivsel giver god læring

Du lærer bedst når du trives godt. Det ved vi på Øregård, og derfor holder vi løbende øje med, at vi giver dig de bedst mulige vilkår i din gymnasietid. Det gør vi bl.a. ved, sammen med elevrådet og skolens pædagogiske udvalg, at arbejde med elevtrivselsundersøgelser, ligesom både lærere og ledelse altid gerne vil høre, hvis du har idéer til hvordan vi kan gøre tingene anderledes og bedre.

Øregårds tidslinie

Øregårds tidslinie

1903: Øregård Gymnasium blev grundlagt af V. Plockross under navnet Plockross' Skole.

1919: Gentofte Kommune overtager skolen og skifter navnet til Øregård Gymnasium

1924: Skolen flyttede ind i en ny hovedbygning på Gersonsvej 32 tegnet af arkitekterne G.B. Hagen og Edvard Thomsen. Bygningen er i dag fredet.

1903 – 2003: Øregård fylder 100 år. Skolens historie bliver skildret i Helle Askgaards og Kamma Haugans bog Tidsbilleder 1903-2003.

Ledelsesstruktur

Øregårds bestyrelse

På Øregård er der et godt samarbejde mellem bestyrelsen og ledelsen omkring fastsættelse og gennemførsel af lang- og kortsigtede målsætninger for skolen. Bestyrelsen afholder ca. 5 møder årligt, og er derudover altid til rådighed, hvis der opstår situationer der kræver hurtig handling.

Øregårds bestyrelse for skoleåret 2016/2017

Claus Høeg Madsen, formand, udpeget af bestyrelsen
Michael Fenger, udpeget af regionen
Karen Riis Kjølbye, udpeget af Rektorforeningen
Peter Møller Hansen, udpeget af Tranegårdskolen
Louise Stampe Berggreen, valgt af personalet
Vibeke Tromholt, valgt af personalet
Storm Lucas Nielsen Kornerup, elevrådsformand
Henrik Axel Rebeiz Henriques, valgt af eleverne

Vedtægt og forretningsorden

Bestyrelsen arbejder efter en vedtægt, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 8. december 2012, godkendt af Undervisningsministeriet den 19. december 2012 og offentliggjort på skolens hjemmeside i januar 2007. Bestyrelsens opgaver og ansvar er desuden beskrevet i forretningsordenen for Øregård Gymnasiums bestyrelse.

Rektors resultatlønskontrakt

Bestyrelsen og rektor har indgået en resultatlønskontrakt, hvori der er fokus på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt at prioritere. Hvert år vurderes det i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt, hvor graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten.

Rektors resultatlønskontrakt 1314
Udmøntning
af resultatlønskontrakt 1314 (Se Ad. 9)

Rektors resultatlønskontrakt 1415
Udmøntning af resultatlønskontrakt 1415 (Se Ad. 10)

Rektors resultatlønskontrakt 1516

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Øregårds studie- og ordensregler skal sikre, at undervisningen kan opfylde formålet med uddannelsen til studentereksamen og medvirke til at skabe et godt undervisningsmiljø for skolens elever.

Vi har også vedtaget et sæt regler for snyd.

Godt at vide

Nøgletal

På Øregård har vi hele tiden fokus på at udfordre dig til toppen af dit potentiale. Den indstilling giver gode resultater, og derfor er vi blandt et af de gymnasier i Danmark, der sender flest elever til de videregående uddannelser.

Undervisningsministeriets har udarbejdet en statistik på området, så du kan se, hvad det betyder i tal. Du kan også se tallene for hhv. Hovedstaden og Hele landet ved at skifte område og klikke på Vis rapport:

  • Hvilke uddannelser søger Øregårds studenter ind på?

Kvalitetssikring

På Øregård arbejder vi hele tiden på at have det bedste undervisnings- og arbejdsmiljø. For at sikre, at tanker og ord bliver til handling og resultater, gennemfører vi jævnligt evalueringer der kan vise os hvor det går godt, og hvor vi kan optimere.

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøet på Øregård er godt, og det vil vi gerne have, at det bliver ved med at være. Derfor gennemfører vi hvert år elevtrivselsundersøgelser og i 2014 deltog alle Øregårds elever desuden i Statens Institut for Folkesundheds undersøgelse ”Ungdomsprofilen”.

Arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har givet Øregård en grøn smiley for skolens fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det er vi rigtig stolte af, eftersom der kun er ganske få gymnasier i Danmark, der har opnået dette. Vi gennemfører jævnligt en APV (ArbejdsPladsVurdering) og har fokus på at sikre, at vi overholder gældende retningslinjer sikkerhedsmæssigt, ligesom vi forsøger at tilpasse arbejdsgange og psykisk arbejdsmiljø i henhold til medarbejdernes svar i APV'en. Vi bruger desuden trivselsundersøgelser til at vurdere, om der er behov for justeringer af arbejdsforholdene for medarbejderne. I 2014 gennemførte vi en APV og i 2016 en trivselsundersøgelse blandt lærerne.

Deltagerbetaling

Øregård er et offentligt gymnasium og undervisningen er gratis. I løbet af de tre år skal du påregne udgifter til studieture, max kr. 10.000,- i alt, samt mindre udgifter til ekskursioner, hyttetur i 1.g og studentermiddag i 3.g.