mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Translokation

Translokation

Velkommen til Translokation 2020

Velkommen til Translokation 2020

 

Covid-19 har, som I jo allerede ved alt om, præget forårssemesteret – og i studentertiden betyder retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet også, at vi desværre må ændre på nogle af de traditioner, vi ellers holder rigtig meget af.

Blandt nogle af de største ændringer er, at vi må opdele studenterne i et hold 1 og 2 under Translokationen, så I bliver placeret klassevis i skolens Aula.

Heldigvis får vi jo et noget mere festligt punktum på studenterugen, end vi længe frygtede, da eleverne har fået grønt lys til at komme ud og køre studenterkørsel. DET er vi meget glade for.

Livestreaming på Facebook
Til Translokationen den 26. juni må vi desværre meddele, at vi af hensyn til retningslinjerne ikke kan tilbyde forældre og andre pårørende at gå med ind i Aulaen, når vi afholder translokation. For at kompensere for det, vil vi i stedet livestreame hele arrangementet på Øregård Gymnasiums Facebookside, så man kan stå udenfor gymnasiet og følge med, indtil studenterne kommer ud, og skal følges afsted på vogntur med manér.

Derfor er det en god idé, at man forud for Translokationen sørger for, at man kan tilgå Øregård Gymnasiums facebookside. Vi livestreamer af hensyn til GDPR kun fra udvalgte zoner, hvorfor man kun kan forvente, at se livestream fra taler, optræden og overrækkelse af eksamensbevis.

Foto og film
Foruden livestreaming fra arrangementet har vi booket en fotograf til at tage billeder af eleverne, når de får deres afgangsbevis, en anden fotograf til at fange stemningen på dagen med reportagefotos og sidst, men ikke mindst, er Øregård Gymnasiums super dygtige YouTubere allokeret til at lave stemningsvideoer fra Translokationen.

Vores fotografer er instrueret i, at de af hensyn til GDPR skal spørge om tilladelse, før de tager et billede eller filmer, men vi opfordrer til, at man viser storsind og gør sit bedste for at lade dem fotografere og filme til glæde for de mange. Fotografierne fra overrækkelsen af eksamensbevis får eleverne efterfølgende mulighed for at købe af Rosenfeldt – og reportagefotos samt videoer fra dagen deler vi gratis på vores sociale medier, så I kan huske og få yderligere indblik i den store dag.

Vi har pga. retningslinjer været nødt til at tilpasse planerne i flere omgange, men vi føler os på nuværende tidspunkt overbeviste om, at vedhæftede plan bliver den gældende.

Skulle der imidlertid opstå nogle ændringer, melder vi det ud i Lectio samt på vores hjemmeside: www.oregard.dk Derfor bør I tjekke begge dele jævnligt i dagene op til de forskellige arrangementer.

Tidsplan og holdinddeling for Translokationen:

Hold 1: Kl. 9.00 - 10. 15: 3. m, 3. w, 3. x, 3. y - der er mødetid kl. 8.45 med opstilling til indmarch.
Hold 2: Kl. 11.00-12.15: 3. p, 3. s, 3.t, 3. z, 3. n - der er mødetid kl. 10.45 med opstilling til indmarch.

Studentervognene kører fra henholdvis:

Hold 1:
3.m: Ud for Billedhus
3. w: Ud for Hovedindgang
3. x: Ud for Idrætssal
3. y: Ud for Tranegårdskolens Hovedindgang

Hold 2:
3. z: Ud for parkeringsplads v. Gersonshallen
3. p: Ud for Idrætssal
3. s: Ud for Tranegårdsskolens Hovedindgang
3. t: Ud for Billedhus
3. n: Ud for Hovedindgang