mobilemenuBurgerFacebookFacebookInstagramInstagramSnapchatSnapchatLinkedinLinkedin

Live-præsentation: Ungelivet i Gentofte – på godt og ondt

16-03-2021

Kom med til virtuelt arrangement om unges trivsel i Gentofte

25. marts kl. 19.00-20.30 på TEAMS

v. Lektor Arnt Louw fra Center for Ungdomsforskning – GRATIS, men husk tilmelding

Ny, stor og spændende forskning fra Center for Ungdomsforskning stiller skarpt på de unge i Gentofte. Nu kan du komme med helt ind i maskinrummet og høre lektor Arnt Louw fra Center for Ungdomsforskning præsentere rapporten på TEAMS. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og få mere at vide om Gentofte Kommunes ungeindsats.

Hvordan har de unge det i Gentofte?

Gentofte Ungdomsprofil 2020 giver et nuanceret billede af ungelivet i Gentofte Kommune både i forhold til det, der er godt, og det, der udfordrer unges trivsel. Rapportens fund og anbefalinger berører temaer som unges sundhed, trivsel, deres oplevelse af og forventning til uddannelse, beskæftigelse, fritid og fællesskaber og ikke mindst deres oplevelse af at blive hørt og have indflydelse på eget liv og mulighed for at få støtte og hjælp, når ungdomslivet slår knuder.

Kort appetizer for rapporten med professor Noemi Katznelson

Gentofte Ungdomsprofil 2020 er baseret på spørgeskemaundersøgelser og interview med en bred vifte af unge fra Gentofte og er udarbejdet af Center for Ungdomsforskning. Det er tredje gang Center for Ungdomsforskning udarbejder en sådan rapport om ungelivet i Gentofte. Den forrige rapport, Gentofte Ungdomsprofil 2016, dannede afsæt for udviklingen af EN UNG POLITIK, som gennem de sidste fem år har sat retning for ungeindsatsen i Gentofte Kommune.